Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Chuẩn bị đón tiếp khách

Both professionals and first-timers alike can always benefit from a little bit of prep. Here’s how to knock hosting out the park and set yourself up for a great review.

Get your calendar in shape

Managing your calendar is a big part of hosting—it keeps things convenient for you and your guests.

Organize guest information

  • If you want guests to verify ID before booking, make sure you’ve set that up
  • Get to know guests beforehand by checking out their profiles or starting a conversation to set the tone for their stay
  • Write check-in instructions and include contact information, wifi passwords, your neighborhood guide, house rules, and any other information guests need to get situated and comfortable

Prepare your place

  • Consider self check-in to provide access if you’re not around
  • Bulk-buy amenities to offer guests—soap, bottled water, or snacks are a good start
  • Have a few extra sets of sheets and towels on hand so you don't have to wait on laundry
  • Consider professional cleaning and management services—many Hosts include a cleaning fee to offset the cost

Visit the Resource Center for tips on how to create a great guest experience—like creating a check-in guide.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký