Mở ra cánh cửa
đón tiếp khách

Tìm hiểu thu nhập bạn có thể kiếm được với tư cách Chủ nhà

Việc cho thuê căn hộ studio đã làm thay đổi cuộc sống của tôi và mang đến cho tôi những trải nghiệm và con người đáng nhớ.
Chủ nhà ở Milan
Cho thuê nhà cho phép tôi trở thành một doanh nhân và vạch ra con đường dẫn đến tự do tài chính.
Chủ nhà tại Atlanta
Chúng tôi có thể bảo tồn nền văn hóa của mình bằng cách tổ chức trải nghiệm làm mì Ý.
Đón tiếp khách ở Palombara Sabina
Airbnb đã cho tôi cơ hội tạo công ăn việc làm cho chính bản thân bằng cách làm những điều tôi yêu thích – đó là chăm sóc khách thuê nhà mình.
Chủ nhà ở Chiang Mai
Việc cho thuê căn lều bedouin đã cho tôi cơ hội được gặp gỡ những con người đến từ khắp nơi trên thế giới.
Đón tiếp khách ở Wadi Rum
Tôi rất thích cho thuê ngôi nhà sinh thái của mình để mọi người có thể kết nối với thiên nhiên và những người thân yêu của họ.
Đón tiếp khách ở Paraty
Giúp đỡ chỗ ở cho 100.000 người tị nạn đang chạy trốn khỏi Ukraine
Bạn có thắc mắc về việc đón tiếp khách?
Hãy hỏi ý kiến Chủ nhà siêu cấp.

AirCover cho Chủ nhà

Chương trình bảo vệ toàn diện.
Luôn được áp dụng, luôn miễn phí.
Chỉ có trên Airbnb.

Chương trình bảo vệ toàn diện.
Luôn được áp dụng, luôn miễn phí.
Chỉ có trên Airbnb.

Tìm hiểu thêm

Thử đón tiếp khách trên
Airbnb

Hãy tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hoàn thành
từng bước của quy trình.