Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Điều khoản pháp lý

Lựa chọn của bạn về quyền riêng tư

Từ chối việc bán, chia sẻ thông tin và quảng cáo nhắm mục tiêu

Airbnb không bán thông tin cá nhân cho bên thứ ba: chúng tôi không phải là đơn vị môi giới dữ liệu và chúng tôi không đưa thông tin cá nhân ra thị trường mở. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với một số bên thứ ba để thực hiện phân tích dữ liệu hoặc quảng cáo nhắm mục tiêu, mà theo luật về quyền riêng tư của California và một số tiểu bang khác có thể được mô tả là "bán", "chia sẻ" hoặc "quảng cáo nhắm mục tiêu".

Nếu bạn là người dùng ở Hoa Kỳ và không muốn chia sẻ dữ liệu, hãy nhấn nút bên dưới để chọn không chia sẻ.

Bạn có thể đọc thêm về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Bài viết liên quan