Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Làm thế nào để đặt số đêm tối thiểu và tối đa mà khách có thể đặt?

To set minimum and maximum night requirements for reservations:

  • Go to Your listings on airbnb.com and select a listing.
  • Click Manage listing.
  • Click Availability at the top of the page.
  • Next to Trip length, click Edit.
  • Enter minimum and maximum night requirements. Click Customize by day of the week to create custom rules for each day of the week. For a specific date (like a holiday), click Add a custom rule for seasons or specific dates.
Note: If you have multiple minimum night requirements that apply to the same day, the more specific requirement will be used. For example, let’s say you have a minimum 1 night requirement for all reservations, but you have a minimum 3 night requirement for reservations on the weekend. If a guest requests a Friday reservation, they’ll be required to stay 3 nights, not just 1 night.

Visit the Resource Center to learn how to maximize your calendar and booking settings to get the reservations you want.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký