Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Làm thế nào để đặt các mốc thời gian và ngày trong tuần khi khách không thể nhận phòng hoặc trả phòng

To change when guests can’t check in or out:

  1. Go to your dashboard > Listings and select a listing
  2. Click Availability
  3. Next to Check-in and checkout, click Edit
  4. Use the drop-down menus to set the Check-in start time, Check-in end time, and Checkout time.
  5. Select the days of the week you want to block under Specify days of the week when guests can’t check in and Specify days of the week when guests can’t check out
    When you’ve finished, click Save
Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký