Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Làm cách nào để thêm hướng dẫn nhận phòng cho mục cho thuê của tôi?

You can add or update the check-in instructions for your listing in the Listing section of your account. Guests won’t be able to see detailed check-in instructions until 3 days before their reservation starts.

Adding check-in instructions

To add check-in instructions to your listing:

 1. Go to the Listings section of your account
 2. Click on the listing you want to edit
 3. In the Info for guests tab, scroll to Arrival
 4. Next to Check-in instructions, click Edit
 5. Select the option that suits you best and click Save

Note: Self check-in may not be available in all countries.

Check-in instructions options

Options available for check-in instructions include:

 • Smart lock: A lock guests open with a mobile app or keypad
 • Keypad: Guests can open the door with a code
 • Lockbox: The key is stored in a small safe, which guests can open with a code
 • Building staff: Someone is available 24 hours a day to let guests in
 • Host greets you: A host or co-host will meet guests to exchange the key
 • Other: Guests can use a different method not listed above
Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký