Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
  Chủ nhà

  Với tư cách là chủ nhà, hình thức phạt nào sẽ được áp dụng nếu tôi hủy đặt phòng?

  Lưu ý: Nếu bạn cần hủy đặt phòng vì vi-rút corona (COVID-19), vui lòng xem lại bài viết về các tùy chọn hủy của chúng tôi.

  Do việc hủy đặt phòng sẽ làm gián đoạn kế hoạch của khách và ảnh hưởng đến sự tin tưởng trong cộng đồng Airbnb, chúng tôi áp dụng các hình thức phạt sau cho các trường hợp chủ nhà hủy.

  Phí hủy

  Một khoản phí sẽ được khấu trừ vào khoản chi trả đầu tiên của bạn sau khi hủy. Số tiền khấu trừ sẽ phụ thuộc vào thời điểm bạn chấp nhận đặt phòng và bạn hủy sớm bao lâu trước thời điểm nhận phòng:

  • Nếu hủy sớm hơn 7 ngày trước ngày nhận phòng, chúng tôi sẽ khấu trừ 50 USD từ khoản chi trả tiếp theo của bạn
  • Nếu hủy muộn hơn 7 ngày trước ngày nhận phòng, chúng tôi sẽ khấu trừ 100 USD từ khoản chi trả tiếp theo của bạn

  Bạn có thể được miễn phí hủy nếu đã hoàn thành ít nhất 10 đặt phòng liên tiếp không hủy, kể từ ngày bạn bắt đầu đón tiếp khách hoặc từ lần hủy gần nhất của bạn.

  Lịch không nhận khách/bị chặn

  Lịch của bạn sẽ vẫn bị chặn và bạn sẽ không thể nhận đặt phòng khác cho các ngày có đặt phòng bị hủy.

  Đánh giá tự động

  Nếu bạn hủy trước ngày nhận phòng, một đánh giá tự động sẽ được đăng trên hồ sơ nhà/phòng cho thuê của bạn, cho biết bạn đã hủy một trong các đặt phòng của mình. Bạn không thể xóa các đánh giá này, nhưng luôn có thể viết phản hồi công khai để giải thích rõ lý do bạn cần hủy.

  Đánh giá của khách

  Nếu bạn hủy vào ngày nhận phòng hoặc sau đó, khách có thể để lại đánh giá công khai trên hồ sơ nhà/phòng cho thuê của bạn.

  Tạm ngưng tài khoản

  Nếu bạn hủy 3 đặt phòng trở lên trong vòng một năm, chúng tôi có thể vô hiệu hóa nhà/phòng cho thuê của bạn.

  Trừ khi có trường hợp bất khả kháng, sẽ không có ngoại lệ nào đối với chính sách hủy của chúng tôi.

  Danh hiệu Chủ nhà siêu cấp

  Để giữ vững danh hiệu Chủ nhà siêu cấp, bạn phải tiếp tục đáp ứng các yêu cầu đối với Chủ nhà siêu cấp trong mỗi kỳ đánh giá, bao gồm việc duy trì tỷ lệ hủy 1%.

  Ngoại lệ đối với các đặt phòng sử dụng tính năng Đặt ngay

  Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể hủy mà không bị phạt đối với các đặt phòng sử dụng tính năng Đặt ngay. Tìm hiểu thêm.

  Bài viết liên quan
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?
  Bạn không phải chủ nhà?
  Chọn một vai trò khác để tìm trợ giúp phù hợp với bạn.