Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm thế nào để hủy yêu cầu đặt phòng với tư cách chủ nhà?

  Để hủy đặt phòng:

  1. Vào tab Hôm nay và nhấp vào Hiển thị tất cả
  2. Tìm đặt phòng mà bạn cần hủy
  3. Nhấp vào menu ba dấu chấm và chọn Thay đổi hoặc hủy để bắt đầu quy trình hủy

  Nếu chỉ còn cách thời gian nhận phòng 24 giờ trở xuống, bạn có thể sẽ không còn tùy chọn hủy trực tuyến mà phải liên hệ với chúng tôi.

  Các hình thức phạt do hủy

  Việc chủ nhà hủy đặt phòng của khách có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyến đi của khách, vì vậy các hình thức phạt sẽ được áp dụng trừ khi lý do hủy rơi vào một số ít trường hợp ngoại lệ nhất định.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan