Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Với tư cách là chủ nhà, hình thức phạt nào sẽ được áp dụng nếu tôi hủy đặt phòng?

  Việc hủy đặt phòng làm gián đoạn kế hoạch của khách và ảnh hưởng đến sự tin tưởng vào cộng đồng Airbnb. Do đó, chủ nhà nên hoàn thành tất cả các đặt phòng đã được xác nhận. Nếu chủ nhà hủy đặt phòng, các hệ quả sau đây sẽ được áp dụng trừ những trường hợp được mô tả dưới đây. Nếu chủ nhà không thể hoàn thành một đặt phòng vì bất kỳ lý do gì, họ (không phải là khách) có trách nhiệm hủy đặt phòng kịp thời để khách có thể điều chỉnh kế hoạch.

  Phí hủy

  Bạn sẽ mất phí nếu hủy một đặt phòng đã xác nhận. Thông thường, chúng tôi khấu trừ khoản phí đó vào lần chi trả đầu tiên cho bạn sau lượt hủy đó. Số tiền khấu trừ sẽ phụ thuộc vào thời điểm bạn chấp nhận đặt phòng và bạn hủy sớm bao lâu trước ngày nhận phòng:

  • Nếu hủy sớm hơn thời điểm 7 ngày trước ngày nhận phòng, chúng tôi sẽ khấu trừ 50 USD vào lần chi trả tiếp theo cho bạn
  • Nếu hủy muộn hơn thời điểm 7 ngày trước ngày nhận phòng, chúng tôi sẽ khấu trừ 100 USD vào lần chi trả tiếp theo cho bạn

  Bạn có thể được miễn phí hủy nếu đã hoàn thành ít nhất 10 đặt phòng liên tiếp không hủy hoặc trong một số trường hợp nhất định khác.

  Lịch không nhận khách/lịch bị chặn

  Nếu bạn hủy một đặt phòng đã xác nhận, lịch của bạn có thể bị chặn và trong trường hợp đó bạn sẽ không thể nhận đặt phòng khác có ngày trùng với những ngày trong đặt phòng bị hủy.

  Đánh giá công khai

  Nếu bạn hủy trước ngày nhận phòng, sẽ có một đánh giá tự động được đăng trên hồ sơ nhà/phòng cho thuê của bạn, cho biết bạn đã hủy một trong các đặt phòng của mình. Bạn không thể xóa các đánh giá này, nhưng có thể viết phản hồi công khai để giải thích rõ lý do vì sao bạn cần hủy.

  Nếu bạn hủy vào ngày nhận phòng hoặc muộn hơn, khách có thể để lại đánh giá công khai trên hồ sơ nhà/phòng cho thuê của bạn.

  Tạm ngưng và vô hiệu hóa tài khoản

  Nếu bạn hủy 3 đặt phòng trở lên trong vòng một năm, chúng tôi có thể sẽ tạm ngưng hoặc vô hiệu hóa mục cho thuê của bạn.

  Danh hiệu Chủ nhà siêu cấp

  Để duy trì danh hiệu Chủ nhà siêu cấp, bạn phải tiếp tục đáp ứng các yêu cầu đối với Chủ nhà siêu cấp trong mỗi kỳ đánh giá. Một trong các yêu cầu đó là phải bảo đảm tỉ lệ hủy 1% trở xuống.

  Những trường hợp có thể không áp dụng hậu quả

  Trong một số trường hợp hạn chế nhất định, các hệ quả nêu trong bài viết này có thể không áp dụng. Tìm hiểu thêm về những trường hợp không áp dụng hậu quả.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan