Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Chính sách trường hợp bất khả kháng

  Lưu ý: Bài viết này không đề cập đến các trường hợp liên quan đến đại dịch vi-rút corona (COVID-19). Hãy xem lại bài viết về trường hợp bất khả kháng liên quan đến COVID-19 của chúng tôi để tìm hiểu về phạm vi áp dụng cho các trường hợp liên quan đến COVID-19, và đặc biệt là giới hạn trong phạm vi áp dụng đối với các đặt phòng/đặt chỗ được thực hiện sau ngày 14 tháng 3 năm 2020.

  Chính sách này áp dụng cho các đặt phòng/đặt chỗ có ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm diễn ra vào hoặc trước ngày 19 tháng 1 năm 2021. Đối với các đặt phòng/đặt chỗ có ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm diễn ra sau ngày đó, bản cập nhật của chính sách được trình bày bên dưới sẽ được áp dụng.

  Ngày hết hiệu lực: 19 tháng 1 năm 2021

  Phương thức áp dụng

  Chúng tôi có thể hoàn tiền cho bạn hoặc miễn phạt do hủy nếu bạn phải hủy vì trường hợp bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Dưới đây là danh sách các trường hợp nằm trong Chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi. Trước khi hủy, hãy xem trường hợp của bạn có nằm trong danh sách bên dưới hay không và bạn có thể cung cấp loại giấy tờ được yêu cầu hay không.

  Điều quan trọng cần lưu ý là việc hủy miễn phạt chỉ áp dụng đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trước ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm chính thức. Ngoài ra, Chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi không áp dụng cho đặt phòng Luxe hoặc Luxury Retreats – các đặt phòng này tuân theo Chính sách hoàn tiền cho khách Luxe riêng biệt.

  Các trường hợp yêu cầu tài liệu chứng thực

  Chủ nhà/người tổ chức, khách hoặc đồng chủ nhà/người đồng tổ chức, khách bổ sung, thành viên ruột thịt trong gia đình hay người chăm sóc của chủ nhà/người tổ chức hoặc khách qua đời. Bạn sẽ phải cung cấp một trong số các giấy tờ sau:

  • Giấy chứng tử
  • Cáo phó
  • Bài báo có nêu tên của người mất
  • Báo cáo từ cảnh sát

  Bệnh tật hoặc thương tích nghiêm trọng bất ngờ mà chủ nhà/người tổ chức hoặc thành viên trong đoàn đi du lịch mắc phải. Bạn sẽ phải cung cấp giấy xác nhận của bác sĩ cho biết người đó không thể đón tiếp khách hoặc đi lại do bệnh tật hoặc thương tích bất ngờ, nghiêm trọng. Giấy xác nhận này cũng phải đề ngày tháng sau ngày đặt phòng/đặt chỗ và được cung cấp trong vòng 14 ngày kể từ ngày hủy. Tại thời điểm này, các bệnh trạng đã có từ trước mà người dùng đã biết tại thời điểm đặt phòng/đặt chỗ không thuộc Chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi.

  Các nghĩa vụ do chính phủ quy định bao gồm nghĩa vụ tham gia bồi thẩm đoàn, hạn chế đi lại, hầu tòa và nghĩa vụ quân sự. Bạn sẽ phải cung cấp bản sao của thông báo chính thức có đề ngày tháng sau ngày đặt phòng/đặt chỗ, bao gồm tên của người cần hoàn thành nghĩa vụ.

  Các sự cố về tiện nghi, bảo trì và thiệt hại tài sản không lường trước được đối với nhà/phòng cho thuê Airbnb khiến việc đón tiếp khách trở nên mất an toàn hoặc làm cho khách không thể sử dụng các tiện nghi cơ bản như nước sinh hoạt. Trường hợp này không bao gồm việc sửa sang đã được lên kế hoạch. Bạn sẽ phải cung cấp tất cả các giấy tờ sau:

  • Bằng chứng cho thấy sự cố đang được khắc phục
  • Ước tính thời gian sự cố sẽ được khắc phục xong
  • Hóa đơn cho công việc sửa chữa đang thực hiện
  • Ảnh chụp tình trạng hư hại

  Gián đoạn giao thông khiến bạn không thể đi tới điểm đến, bao gồm tình trạng cấm đường và hủy chuyến bay trong trường hợp không có phương thức đi lại khác. Trường hợp này bao gồm cả việc đóng cửa và hủy do thiên tai gây ra như động đất hoặc bão lớn. Bạn sẽ phải cung cấp thông báo về lệnh cấm đường hoặc tài liệu thông báo từ hãng hàng không về việc hủy chuyến bay và tài liệu hỗ trợ xác nhận rằng bạn không thể đi tới điểm đến.

  Hủy chuyến tàu, xe buýt hoặc phà mà không có chuyến nào thay thế trong cùng ngày. Bạn sẽ phải cung cấp tài liệu cho thấy rõ ràng rằng nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển không hoạt động vào ngày hôm đó, chẳng hạn như ảnh chụp màn hình trang web của công ty hoặc liên kết dẫn đến tuyên bố chính thức từ nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển.

  Những trường hợp yêu cầu xem xét đặc biệt

  Chúng tôi không có quy định về giấy tờ chứng minh bắt buộc đối với những trường hợp này, nhưng đội ngũ chuyên trách của chúng tôi sẽ xem xét từng trường hợp để biết bạn có bị ảnh hưởng trực tiếp hay không.

  Đặt phòng trong chương trình Ngôi nhà rộng mở đã bị hủy. Thông tin thêm về Chương trình Ngôi nhà rộng mở.

  Thiên tai, hoạt động khủng bố và bất ổn dân sự/chính trị khiến khách không thể đến hay rời khỏi điểm đến hoặc khiến việc đón tiếp khách trở nên mất an toàn.

  Dịch bệnh bất ngờ ảnh hưởng đến một vùng hoặc cả một cộng đồng. Trường hợp này không bao gồm các loại dịch bệnh đã có sẵn ở một khu vực – ví dụ như sốt rét ở Thái Lan hoặc sốt xuất huyết ở Hawaii. Mọi thông tin cập nhật về chính sách của chúng tôi liên quan đến việc bùng phát dịch bệnh và phạm vi áp dụng chính sách sẽ được xác định dựa trên các thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới và chính quyền địa phương.

   Các quy định hạn chế đi lại do chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật hoặc quân đội áp dụng hạn chế việc đến hoặc đi từ địa điểm nơi nhà/phòng cho thuê tọa lạc hoặc nơi tổ chức trải nghiệm.

   Khuyến cáo về các mối đe dọa an toàn và an ninh được ban hành đối với địa điểm nơi nhà/phòng cho thuê tọa lạc hoặc nơi tổ chức trải nghiệm hay địa điểm khởi hành của đoàn khách.

   Việc cắt điện/nước ảnh hưởng đến địa điểm nơi nhà/phòng cho thuê tọa lạc hoặc nơi tổ chức trải nghiệm.

   Thay đổi yêu cầu về thị thực hoặc hộ chiếu khiến khách không thể đi tới điểm đến. Trường hợp này không bao gồm việc giấy tờ thông hành bị thất lạc hoặc hết hạn.

   Việc cần làm tiếp theo

   Nếu bạn xác nhận trường hợp của mình đáp ứng các yêu cầu ở trên, trước tiên hãy hủy đặt phòng hoặc Trải nghiệm Airbnb. Nếu đặt phòng/đặt chỗ của bạn thuộc trường hợp bất khả kháng được công nhận, bạn sẽ nhận được thông báo cho biết đặt phòng/đặt chỗ của bạn đủ điều kiện được hủy miễn phạt và được hoàn tiền đầy đủ nếu bạn là khách.

   Nếu đặt phòng/đặt chỗ của bạn chưa đủ điều kiện, hãy cứ hủy đặt phòng/đặt chỗ, sau đó liên hệ với chúng tôi để nộp yêu cầu hoàn tiền. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các bước tiếp theo, bao gồm việc gửi tất cả các loại giấy tờ bắt buộc và chờ chúng tôi xem xét trường hợp của bạn. Yêu cầu hoàn tiền phải được gửi trong vòng 14 ngày kể từ ngày hủy.

   Lưu ý: Chính sách trường hợp bất khả kháng dưới đây áp dụng cho tất cả các đặt phòng/đặt chỗ có ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm diễn ra vào hoặc sau ngày 20 tháng 1 năm 2021. Đối với tất cả các đặt phòng/đặt chỗ có ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm diễn ra trước ngày 20 tháng 1 năm 2021, Chính sách hiện tại ở trên vẫn tiếp tục được áp dụng. Việc áp dụng Chính sách này đối với dịch COVID-19 sẽ không thay đổi khi Chính sách mới bắt đầu có hiệu lực vào ngày 20 tháng 1 năm 2021 và hầu hết các trường hợp liên quan đến COVID-19 vẫn sẽ không thuộc phạm vi áp dụng của chính sách này.

   Chính sách trường hợp bất khả kháng

   Ngày có hiệu lực: 20 tháng 1 năm 2021

   Tổng quan

   Chính sách trường hợp bất khả kháng này giải thích cách xử lý các yêu cầu hủy đặt phòng/đặt chỗ khi các sự kiện không lường trước được, ngoài tầm kiểm soát của bạn phát sinh sau thời điểm đặt phòng/đặt chỗ và khiến bạn không thể hoặc không được phép hoàn tất đặt phòng/đặt chỗ. Chính sách này áp dụng cho cả đặt phòng và đặt chỗ Trải nghiệm.

   Các trường hợp được phép hủy theo Chính sách này sẽ được ưu tiên áp dụng hơn so với chính sách hủy đi kèm với đặt phòng/đặt chỗ đó. Khách bị ảnh hưởng bởi một sự kiện thuộc phạm vi áp dụng của Chính sách này có thể hủy đặt phòng/đặt chỗ và nhận được tiền hoàn lại, khoản tích lũy và/hoặc hình thức bồi thường khác, tùy từng trường hợp. Chủ nhà/người tổ chức bị ảnh hưởng bởi một sự kiện thuộc phạm vi áp dụng của Chính sách này có thể hủy mà không phải chịu hậu quả bất lợi, nhưng tùy từng trường hợp, những ngày có đặt phòng/đặt chỗ bị hủy đó có thể bị chặn trong lịch của họ.

   Những sự kiện thuộc phạm vi áp dụng

   Chính sách này sử dụng thuật ngữ “Sự kiện” đề cập đến những trường hợp sau đây, xảy ra sau khi đặt phòng/đặt chỗ được thực hiện, không lường trước được tại thời điểm đặt phòng/đặt chỗ, và ngăn cản hoặc ngăn cấm theo luật đối với việc khách hoàn tất chuyến đi.

   Những thay đổi đối với yêu cầu về đi lại của chính phủ. Thay đổi bất ngờ đối với yêu cầu về thị thực hoặc hộ chiếu theo quy định của cơ quan chính phủ khiến khách không thể đi tới điểm đến. Trường hợp này không bao gồm việc giấy tờ thông hành bị mất hoặc hết hạn, hoặc các trường hợp cá nhân khác liên quan đến việc khách được phép đi lại.

   Tình trạng khẩn cấp và dịch bệnh đã được công bố. Các tình trạng khẩn cấp, dịch bệnh, đại dịch tại địa phương hoặc trên toàn quốc và tình trạng khẩn cấp liên quan đến sức khỏe cộng đồng đã được chính phủ công bố. Trường hợp này không bao gồm bệnh dịch địa phương hoặc bệnh dịch thường liên quan đến một khu vực – ví dụ như sốt rét ở Thái Lan hoặc sốt xuất huyết Dengue ở Hawaii.

   Quy định hạn chế đi lại của chính phủ. Các quy định hạn chế đi lại của cơ quan chính phủ khiến khách không thể đi đến, ở tại hoặc trở về từ địa điểm nơi Nhà/phòng cho thuê tọa lạc. Trường hợp này không bao gồm các khuyến cáo đi lại không bắt buộc và hướng dẫn tương tự của chính quyền.

   Hành động quân sự và chiến sự khác. Hành vi chiến tranh, chiến sự, xâm lược, nội chiến, khủng bố, vụ nổ, đánh bom, nổi loạn, bạo loạn, nổi dậy, rối loạn dân sự và bất ổn dân sự.

   Thiên tai. Thiên tai, sự kiện bất khả kháng, sự cố mất điện/nước trên quy mô lớn, núi lửa phun trào, sóng thần và các sự kiện thời tiết khắc nghiệt, bất thường khác. Trường hợp này không bao gồm điều kiện thời tiết hoặc điều kiện tự nhiên phổ biến mà có thể dự báo được ở địa điểm đó – ví dụ như bão xảy ra trong mùa bão ở Florida.

   Những trường hợp không thuộc phạm vi áp dụng

   Mọi trường hợp khác. Chính sách này chỉ cho phép các trường hợp hủy liên quan đến những Sự kiện được mô tả ở trên. Mọi trường hợp khác đều không thuộc phạm vi áp dụng của chính sách. Ví dụ về các trường hợp mà Chính sách này không cho phép hủy: bệnh tật, đau ốm hoặc thương tích bất ngờ; nghĩa vụ do chính phủ quy định như nghĩa vụ tham gia bồi thẩm đoàn, hầu tòa hoặc nghĩa vụ quân sự; khuyến cáo đi lại hoặc hướng dẫn khác của chính phủ (không mang tính bắt buộc như các dạng lệnh cấm đi lại); hủy hoặc thay đổi lịch của sự kiện mà đặt phòng/đặt chỗ đã được thực hiện để phục vụ sự kiện đó; và gián đoạn giao thông không liên quan đến một Sự kiện thuộc phạm vi áp dụng của chính sách như cấm đường, hủy chuyến bay, tàu, xe buýt và phà. Nếu bạn hủy đặt phòng/đặt chỗ trong những trường hợp này, số tiền hoàn lại sẽ được xác định theo chính sách hủy áp dụng cho đặt phòng/đặt chỗ đó.

   Việc cần làm tiếp theo

   Nếu chúng tôi thông báo cho bạn hoặc đăng thông tin xác nhận rằng Chính sách này áp dụng cho đặt phòng/đặt chỗ của bạn, vui lòng làm theo hướng dẫn hủy mà chúng tôi cung cấp. Khi chúng tôi đã thông báo cho bạn hoặc đăng thông tin về cách áp dụng Chính sách này, bạn có thể hủy theo Chính sách này bằng cách vào trang Chuyến đi và hủy đặt phòng/đặt chỗ bị ảnh hưởng. Nếu bạn cho rằng Chính sách này áp dụng cho đặt phòng/đặt chỗ của bạn, nhưng chúng tôi chưa thông báo cho bạn hoặc chưa đăng thông tin về Sự kiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi để hủy đặt phòng/đặt chỗ của bạn. Trong mọi trường hợp, bạn nên chuẩn bị cung cấp tài liệu trình bày về ảnh hưởng của Sự kiện đối với bạn hoặc đặt phòng/đặt chỗ của bạn.

   Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

   Những điều cần lưu ý khác

   Chính sách này áp dụng cho tất cả các đặt phòng/đặt chỗ có ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm diễn ra vào hoặc sau ngày có hiệu lực. Chính sách này không áp dụng cho đặt phòng Luxe – các đặt phòng này tuân theo Chính sách hoàn tiền cho khách Luxe riêng biệt.

   Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?
   Bài viết liên quan