Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Phạt đối với Chủ nhà vì hủy đặt phòng

Việc hủy đặt phòng làm xáo trộn kế hoạch của khách và có thể làm giảm sự tin tưởng vào cộng đồng của chúng tôi. Do đó, với tư cách là Chủ nhà, bạn nên cố gắng hết sức để hoàn thành tất cả các đặt phòng đã được xác nhận. Nếu có vấn đề xảy ra và bạn không thể đón khách vì bất kỳ lý do gì, chính bạn (mà không phải khách) có trách nhiệm hủy đặt phòng càng nhanh càng tốt để khách có thời gian lên kế hoạch mới.

Cũng có một số trường hợp hạn chế nhất định mà Chủ nhà không phải chịu hệ quả xấu nào sau khi hủy.

Phí hủy

Nếu bạn hủy đặt phòng đã xác nhận, chúng tôi sẽ khấu trừ một khoản phí vào lần chi trả đầu tiên cho bạn sau lượt hủy đó. Mức phí này phụ thuộc vào thời điểm bạn chấp nhận đặt phòng và việc bạn hủy sớm bao lâu trước thời điểm nhận phòng:

  • Nếu bạn hủy muộn hơn 7 ngày trước ngày nhận phòng, số tiền 50 USD sẽ được khấu trừ vào lần chi trả tiếp theo cho bạn
  • Nếu bạn hủy muộn hơn 7 ngày trước ngày nhận phòng, số tiền 100 USD sẽ được khấu trừ vào lần chi trả tiếp theo cho bạn

Lịch không còn trống/bị chặn

Nếu bạn hủy một đặt phòng đã được xác nhận, lịch của bạn có thể bị chặn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không thể chấp nhận đặt phòng khác trùng lịch với đặt phòng đã hủy. Xin lưu ý: Airbnb có thể chặn lịch của bạn nếu bạn chưa cung cấp đủ tất cả các thông tin được yêu cầu đối với tài khoản của bạn.

Đánh giá công khai

Nếu bạn hủy trước ngày nhận phòng, trên hồ sơ mục cho thuê của bạn sẽ có một đánh giá tự động được đăng lên, cho biết là bạn đã hủy một lượt đặt phòng. Dù không thể xóa các đánh giá này, nhưng bạn vẫn có thể viết phản hồi công khai để giải thích rõ lý do bạn cần hủy.

Nếu bạn hủy vào hoặc sau ngày nhận phòng, khách được quyền để lại đánh giá trên hồ sơ mục cho thuê của bạn.

Tạm ngưng và vô hiệu hóa tài khoản

Nếu bạn hủy từ 3 đặt phòng trở lên trong vòng một năm, chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc vô hiệu hóa mục cho thuê của bạn.

Danh hiệu Chủ nhà siêu cấp

Đừng để mất danh hiệu Chủ nhà siêu cấp. Bạn phải tiếp tục đáp ứng các yêu cầu đối với Chủ nhà siêu cấp trong mỗi kỳ đánh giá, trong đó có yêu cầu duy trì tỉ lệ hủy từ 1% trở xuống.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký