Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Khách

Thanh toán và yêu cầu chuyến đi bị từ chối

If your trip request expires or is declined by the Host, there’s no cost for the reservation or Airbnb service fees.

Depending on your payment method, however, you may find a temporary authorization (a “hold”) or a refunded charge.

If your payment method is authorized

Some payment methods and locations require the full amount of the reservation to be authorized at the time of your request.

  • If it’s accepted, the authorization will become an actual charge to be deducted
  • If it’s declined or expires, the authorization will either disappear or appear as a refund—this may take up to 7 business days, depending on your bank

If your payment method is charged

Some payment methods or locations require the full amount of the reservation to be charged at the time of your trip request.

  • If it’s accepted, the charge remains, and your reservation is confirmed
  • If it’s declined or expires, you’ll be refunded automatically—this may take up to 10 days, depending on your bank
Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký