Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Khách

Loại nhà/phòng cho thuê nào nằm trong danh sách chỗ ở theo tháng?

Listings that are highlighted in the Monthly stays section of Airbnb meet these criteria.

Accept longer stays

These listings must be available for bookings of 28 days or more.

Essential amenities for living

These listings have been outfitted with amenities that accommodate longer trips, including:

  • Kitchen
  • Wifi
  • Essentials (toilet paper, soap, towels, bed linens, and pillows)

Discounted monthly pricing and deferred payments

Staying for 28 nights or more opens up new discounted rates for your stay. Listings that are included in Monthly stays must either provide a discount for or be priced exclusively for 28 days or longer.

Guests staying for 28 days or longer are able to pay for their stay on a monthly basis. Find out more about paying for your long-term stay.

Additional information for hosts

Find out what the differences are between short-term hosting and long-term hosting, and how to get started hosting longer stays.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký