Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Báo cáo tin nhắn đáng ngờ

  Take down the scammers by reporting any suspicious messages. You’ll be helping keep the whole Airbnb community safe from phishing and scams.

  Be safe, and only communicate, book, and pay through Airbnb. If you get a suspicious message, let us know by contacting us or flagging it in your inbox.

  Để báo cáo tin nhắn đáng ngờ:

  1. Vào Hộp thư và nhấp vào cuộc trò chuyện có tin nhắn đáng ngờ
  2. Trong tin nhắn đó, nhấp vào biểu tượng Lá cờ
  3. Chọn lý do bạn báo cáo người này và làm theo lời nhắc trên màn hình
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan