Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện

Chỉnh sửa cài đặt tài khoản

Need to make a change or two? You can edit your account settings, as well as some information on your public profile, from your Account section.

How it works

Just click or tap your profile picture and go to Account, you’ll find:

  • Personal info: Provide personal details and how we can reach you
  • Login and security: Update your password and secure your account
  • Payments and payouts: Review payments, payouts, coupons, and gift cards
  • Taxes: Manage taxpayer information and tax documents
  • Notifications: Choose notification preferences and how you want to be contacted
  • Privacy and sharing: Control connected apps, what you share, and who sees it
  • Global preferences: Set your default language, currency, and time zone
  • Travel for work: Add a work email for business trip benefits
  • Professional hosting tools: Perfect if you manage several properties
  • Invite friends: It’s more fun when everyone travels
Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký