Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện

Thay đổi địa chỉ email của bạn

New email? No problem. Just remember: Your email address can only be linked to one Airbnb account at a time.

Chỉnh sửa địa chỉ email

  1. Vào mục Tài khoản > Thông tin cá nhân
  2. Bên cạnh Địa chỉ email, nhấp vào Chỉnh sửa
  3. Thực hiện thay đổi rồi nhấp vào Lưu

If you’re getting a notification that your email address is already in use but you can’t remember your password, try resetting it.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký