Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Quy tắc
Khách

Các tùy chọn hủy do COVID-19

Trường hợp đặt phòng/đặt chỗ vào hoặc trước ngày 14 tháng 3 năm 2020

Nếu đặt phòng/đặt chỗ của bạn được thực hiện vào hoặc trước ngày 14 tháng 3 năm 2020 và COVID-19 ảnh hưởng đến kế hoạch chuyến đi của bạn, bạn có thể tìm hiểu xem hiện bạn có những tùy chọn hủy và hoàn tiền nào bằng cách vào mục hủy đặt phòng/đặt chỗ và chọn Kế hoạch chuyến đi của tôi đã thay đổi do đại dịch COVID-19.

Tùy thuộc vào trường hợp của bạn, bạn có thể thấy một hoặc nhiều tùy chọn như sau:

  • Được hoàn tiền theo chính sách hủy của Chủ nhà/Người tổ chức
  • Được hoàn tiền đầy đủ sau khi gửi giấy tờ chính thức để xem xét
  • Nhận khoản tích lũy do trường hợp bất khả kháng
  • Yêu cầu Chủ nhà/Người tổ chức hoàn tiền đầy đủ

Trường hợp đặt phòng/đặt chỗ sau ngày 14 tháng 3 năm 2020 và trước ngày 31 tháng 5 năm 2022

Với trường hợp đặt phòng/đặt chỗ sau ngày 14 tháng 3 năm 2020 và trước ngày 31 tháng 5 năm 2022 và tình hình COVID-19 ảnh hưởng đến kế hoạch đi của bạn, chính sách hủy của Chủ nhà/Người tổ chức sẽ được áp dụng. Tuy nhiên, nếu bạn mắc COVID-19, đặt phòng/đặt chỗ này sẽ đủ điều kiện được áp dụng Chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi.

Nếu đặt phòng/đặt chỗ của bạn không đủ tiêu chuẩn được hoàn tiền đầy đủ, bạn luôn có thể nhắn tin cho Chủ nhà/Người tổ chức để tìm hiểu xem họ có sẵn sàng hoàn tiền thêm cho bạn hay không, thông qua Trung tâm giải quyết.

Trường hợp đặt phòng/đặt chỗ vào hoặc sau ngày 31 tháng 5 năm 2022

Với trường hợp đặt phòng/đặt chỗ vào hoặc sau ngày 31 tháng 5 năm 2022 và tình hình COVID-19 ảnh hưởng đến kế hoạch đi của bạn, chính sách hủy của Chủ nhà/Người tổ chức sẽ được áp dụng. Chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi không áp dụng cho các trường hợp hủy liên quan đến COVID-19 cho các đặt phòng/đặt chỗ này.

Những điều khác cần lưu ý

Thông tin trên không áp dụng cho đặt phòng Luxe – loại đặt phòng này tuân theo Chính sách đặt phòng lại và bồi hoàn Luxe riêng. Với trường hợp thực hiện đặt phòng/đặt chỗ Luxe trước ngày 20 tháng 3 năm 2020, vui lòng xem cách ứng phó của Airbnb Luxe với COVID-19 và liên hệ trực tiếp với người thiết kế chuyến đi của bạn nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Đặt phòng/đặt chỗ trong nước tại Hàn Quốc được áp dụng chính sách khác.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký