Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Yêu cầu hoàn tiền

  Nếu bạn muốn yêu cầu hoàn tiền trước hoặc sau chuyến đi, yêu cầu hoàn tiền với giá trị bất kỳ đều có thể được xử lý thông qua Trung tâm giải quyết của chúng tôi.

  Chúng tôi khuyên bạn nên thảo luận với Chủ nhà về bất kỳ yêu cầu hoàn tiền nào thông qua chuỗi tin nhắn trên Airbnb trước khi gửi yêu cầu trong Trung tâm giải quyết. Tuy nhiên, nếu bạn và Chủ nhà không thể thỏa thuận được với nhau trong vòng 72 giờ, bạn sẽ tìm thấy lựa chọn yêu cầu Airbnb trợ giúp hòa giải.

  Lưu ý: Bạn có tối đa 60 ngày sau ngày trả phòng để gửi yêu cầu cho Trung tâm giải quyết.

  Nếu bạn gặp phải một vấn đề nào đó trong thời gian ở, bạn có thể yêu cầu Chủ nhà hoàn tiền thông qua ứng dụng Airbnb. Bạn cần gửi yêu cầu trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện vấn đề trong chuyến đi.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?