Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện

Hoàn tiền do hủy

You were all set to travel and now something’s come up. Find out how to cancel your stay or Experience. And please note that your refund is subject to the Host’s cancellation policy.

Your refund amount may also be affected by:

  • Cleaning fees: Always refunded if you cancel before check-in.
  • Airbnb service fees: Service fees are refunded if you cancel during the free cancellation period for your reservation. 
  • On-site property fees: If a hotel or other professional Host collects property fees on-site, any refund of those fees is at the discretion of the Host.

Need more help?

Find out how to request a refund, and when you’ll get your refund, if you are eligible.

Refunds in India

Are you traveling in India? Please check out additional info about refunds in India.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký