Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Khách

Thay đổi ngày hoặc thời gian đặt Trải nghiệm

You booked an Experience, but the date or time no longer works for you? Don’t worry, you don’t have to miss out! You may be able to change your reservation, depending on your Host’s availability and their cancellation policy.

You’ll be able to review any changes in the total cost before you finalize the change.


Để đổi lịch sang ngày hoặc thời gian khác:

  1. Vào mục Chuyến đi rồi nhấp vào Trải nghiệm mà bạn muốn thay đổi
  2. Nhấp vào Thay đổi hoặc hủy
  3. Trong phần Thay đổi ngày hoặc thời gian, nhấp vào Tiếp theo
  4. Tìm ngày hoặc thời gian mới rồi nhấp vào Chọn
  5. Nhấp vào Xác nhận thay đổi
Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký