Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Khách

Yêu cầu thay đổi ngày hoặc giờ đối với một Trải nghiệm

You’ve got your heart set on an Experience, but the time doesn’t work with your plans. You can always suggest a different time or date not listed on the Host’s calendar and find out if they’re available and amenable for a change.

Để yêu cầu thay đổi:

  1. Vào mục Trải nghiệm mà bạn muốn rồi nhấp vào Liên hệ với Người tổ chức
  2. Nhấp vào Yêu cầu một ngày cụ thể
  3. Chọn ngày, khung thời gian và số lượng khách
  4. Xem lại yêu cầu của bạn rồi nhấp vào Gửi yêu cầu

The Host will review the reservation details and decide if they can fit you into their schedule. 

  • If they confirm, you can complete the booking through a message in your inbox
  • If they can’t accommodate you, you can try to work together to find a mutually good time 

Confirming a reservation

The Host has decided this new time works for them and you’ve confirmed and paid for your reservation. What’s next? The experience is scheduled and on the Host’s calendar, therefore available for others to book, unless your request was for a private booking

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký