Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện

Hủy đặt chỗ Trải nghiệm

Have your plans changed? You may be able to reschedule for another date or time, or you can cancel your reservation.

Not to worry: Once you start the cancellation process, you’ll be able to review any refund amount before you finalize the cancellation.

Để hủy lượt đặt Trải nghiệm của bạn:

  1. Vào mục Chuyến đi rồi nhấp vào đặt chỗ Trải nghiệm mà bạn muốn hủy
  2. Nhấp vào Thay đổi hoặc hủy
  3. Trong phần Hủy đặt chỗ, nhấp vào Tiếp theo
  4. Chọn lý do hủy và nhấp vào Tiếp tục
  5. Nhấp vào Hủy đặt chỗ

You’ll get a message to confirm the cancellation. If you’re eligible for a refund, you’ll get it within 10 business days. Find out more about when you’ll get your refund.

COVID-19 extenuating circumstances

Need to cancel because of COVID-19? Check out our Extenuating Circumstances Policy and the coronavirus (COVID-19) to make sure you qualify. A good thing to know: you may need to provide documentation.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký