Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm cách nào để có thể kiểm tra trạng thái đặt phòng với tư cách chủ nhà?

  There are a few places to check the status of a reservation or potential reservation:

  On the Airbnb website

  You can check reservation status in the following places:

  On the Airbnb mobile app

  1. Open the Airbnb mobile app.
  2. If your calendar isn’t displayed at the bottom, switch to your hosting account. Tap your profile and then choose Switch to hosting.
  3. Tap Today and find the reservation. The reservation status will be shown at the top of each reservation.
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan