Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Làm cách nào để có thể kiểm tra trạng thái đặt phòng với tư cách chủ nhà?

There are a few places to check the status of a reservation or potential reservation:

On the Airbnb website

You can check reservation status in the following places:

On the Airbnb mobile app

  1. Open the Airbnb mobile app.
  2. If your calendar isn’t displayed at the bottom, switch to your hosting account. Tap your profile and then choose Switch to hosting.
  3. Tap Today and find the reservation. The reservation status will be shown at the top of each reservation.
Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký