Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm thế nào để hủy chuyến đi do trường hợp bất khả kháng?

  Lưu ý: Nếu bạn cần hủy do đại dịch COVID-19, vui lòng tham khảo bài viết này để biết về các tùy chọn của bạn.

  Nếu bạn cần hủy do trường hợp khẩn cấp hoặc trường hợp không thể tránh khỏi, sau đây là những gì bạn nên làm:

  1. Đọc Chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi để kiểm tra xem trường hợp của bạn có thuộc phạm vi áp dụng hay không
  2. Đảm bảo bạn có sẵn mọi tài liệu được yêu cầu
  3. Hủy đặt phòng hoặc Trải nghiệm Airbnb của bạn bằng cách chọn Tôi có trường hợp bất khả kháng
  4. Liên hệ với chúng tôi để nộp yêu cầu bồi thường và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các bước tiếp theo, bao gồm cả việc gửi mọi tài liệu được yêu cầu và chờ nhóm của chúng tôi xem xét trường hợp của bạn

  Quan trọng: Bạn phải gửi yêu cầu bồi thường trong vòng 14 ngày kể từ khi hủy.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan