Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm thế nào để hủy yêu cầu đặt phòng?

  1. Vào mục Chuyến đi và tìm chuyến đi bạn muốn hủy
  2. Nhấp hoặc nhấn vào Hiển thị thông tin chuyến đi
  3. Từ trang tổng quan, nhấp hoặc nhấn vào Hiển thị thông tin chi tiết
  4. Nhấp hoặc nhấn vào Thay đổi hoặc hủy
  5. Nhấp hoặc nhấn vào Hủy đặt phòng

  Trước khi bạn hoàn tất việc hủy, chúng tôi sẽ cho bạn biết số tiền mà bạn sẽ nhận lại và lý do – tất cả phụ thuộc vào chính sách hủy áp dụng cho nơi ở của bạn. Toàn bộ thời gian hiển thị đều theo múi giờ địa phương của nhà/phòng cho thuê.

  Nếu bạn phải hủy vì một trường hợp khẩn cấp hoặc không thể tránh khỏi, hãy tìm hiểu thêm về cách gửi yêu cầu giải quyết trường hợp bất khả kháng.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan