Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm thế nào để hủy yêu cầu đặt phòng?

  Để hủy đặt phòng/đặt chỗ:

  1. Vào mục Chuyến đi và chọn chuyến đi mà bạn muốn hủy
  2. Nhấp vào Hiển thị thêm kế hoạch chuyến đi, sau đó nhấp vào Hiển thị thông tin chi tiết
  3. Nhấp vào Thay đổi hoặc hủy
  4. Nhấp vào Hủy đặt phòng/đặt chỗ

  Yêu cầu hoàn tiền trong thời gian ở

  Nếu bạn gặp phải một vấn đề nào đó trong thời gian ở, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền một phần hoặc yêu cầu hủy đặt phòng để được hoàn tiền thông qua ứng dụng Airbnb. Bạn cần gửi yêu cầu trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện vấn đề trong chuyến đi. Chủ nhà sẽ có 1 giờ để phản hồi. Nếu họ không phản hồi, chúng tôi sẽ can thiệp để hỗ trợ.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan