Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Tạm ngưng, hủy đăng hoặc vô hiệu hóa mục cho thuê của bạn

If you want to stop receiving new reservations and remove your listing from search results, you have options. Choose a way to manage your listing that works for you.

 • Snooze it for a set period of time (as long or as short as you’d like!)
 • Unlist it until you’re ready to receive reservations again
 • Deactivate it if you’ll no longer host your place (all confirmed reservations must be complete)

If you snooze or unlist, you’ll still host your guests for any confirmed reservations.

Snoozing

Để tạm ngưng và ẩn mục cho thuê khỏi kết quả tìm kiếm trong một khoảng thời gian nhất định:

 1. Vào Nhà/phòng cho thuê rồi chọn mục cho thuê mà bạn muốn chỉnh sửa
 2. Trong mục Thông tin cơ bản về nhà/phòng cho thuê, vào mục Trạng thái nhà/phòng cho thuê rồi nhấp vào Chỉnh sửa
 3. Nhấp vào Đã tạm ngưng rồi chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc
 4. Nhấp vào Lưu

Temporarily unlisting

Để xóa mục cho thuê của bạn khỏi kết quả tìm kiếm vô thời hạn:

 1. Vào Nhà/phòng cho thuê rồi chọn mục cho thuê mà bạn muốn chỉnh sửa
 2. Trong mục Thông tin cơ bản về nhà/phòng cho thuê, vào phần Trạng thái nhà/phòng cho thuê rồi nhấp vào Chỉnh sửa
 3. Nhấp vào Đã hủy đăng rồi chọn lý do khiến bạn muốn hủy đăng
 4. Nhấp vào Hủy đăng

Permanently deactivating

Để vô hiệu hóa mục cho thuê của bạn vĩnh viễn:

 1. Vào Nhà/phòng cho thuê rồi chọn mục cho thuê mà bạn muốn chỉnh sửa
 2. Trong mục Thông tin cơ bản về nhà/phòng cho thuê, vào phần Trạng thái nhà/phòng cho thuê rồi nhấp vào Chỉnh sửa
 3. Nhấp vào Vô hiệu hóa rồi chọn lý do khiến bạn muốn vô hiệu hóa
 4. Nhấp vào Vô hiệu hóa

Xin lưu ý rằng việc vô hiệu hóa mục cho thuê của bạn sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ đánh giá nào từ khách hoặc đánh giá bạn đã để lại cho họ – đánh giá sẽ vẫn hiển thị trên hồ sơ công khai.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký