Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Đặt và tùy chỉnh giá theo đêm

Sharing your space can bring you lasting memories, worldwide connections, and cash in your pocket—but it all begins with pricing.

Your default nightly price shows on your calendar for all dates you haven’t customized. For high-demand dates like holidays and special events, you can set a custom price.

Đặt giá theo đêm mặc định

Nếu bạn muốn giá thay đổi theo nhu cầu, hãy bật tính năng Định giá thông minh. Nếu không:

  1. Vào phần Nhà/phòng cho thuê rồi chọn mục cho thuê mà bạn muốn
  2. Nhấp vào Định giá và tình trạng còn phòng rồi vào mục Định giá
  3. Bên cạnh Giá theo đêm, nhấp vào Chỉnh sửa
  4. Nhập giá theo đêm của bạn rồi nhấp vào Lưu

Các thay đổi của bạn sẽ chỉ áp dụng cho các đặt phòng sau này, không áp dụng cho những đặt phòng đang chờ xử lý hoặc đã được xác nhận.

Đặt giá tùy chỉnh cho các ngày cụ thể

Đảm bảo tính năng Định giá thông minh đang tắt.

  1. Vào mục Lịch và chọn một mục cho thuê
  2. Chọn một ngày hoặc nhiều ngày
  3. Vào phần Giá theo đêm và nhập giá tùy chỉnh của bạn
  4. Nhấp vào Lưu

Giá tùy chỉnh mới của bạn sẽ hiển thị cho từng đêm được chọn, thay thế cho giá theo đêm mặc định cũng như giá theo tính năng Định giá thông minh, giá cuối tuần và giá cho kỳ ở dài hạn, nếu bạn đã thiết lập bất kỳ cách định giá nào trong số này.

Learn more about further customizing your pricing:

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký