Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Khách

Chuyện gì xảy ra nếu yêu cầu đặt phòng bị từ chối hoặc hết hạn?

If your reservation request is declined by the host or expires (hosts have 24 hours to respond), no charge is made for the reservation and you’re free to book another place to stay. Find out more about checking the status of your reservation.

If your reservation request is declined and the listing for the stay shows that it's still available, the host’s calendar may not be up-to-date or they may want reservations of a different length or time.

Temporary authorizations

Your payment method may be temporarily authorized for a charge when you request a reservation, but this authorization is voided and released back to the payment method if your request is declined or expires. We complete a charge only when a reservation request is confirmed.

Tip: We recommend either finding a stay you can book instantly by using the Instant Book search filter, or messaging more than one host to ask about their availability before submitting a reservation request.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký