Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Tôi phải làm gì nếu khách làm vỡ đồ trong nhà/phòng của tôi?

  We know damages in your place can make hosting a challenge, so we’re here to help. To submit a Host Guarantee or security deposit claim, visit the Resolution Center within 14 days of your guest’s checkout date or before the next guest checks in, whichever is earlier.

  Để yêu cầu nhận lại tiền đặt cọc:

  1. Vào Trung tâm giải quyết và nhấp vào Gửi tiền
  2. Chọn khách để Yêu cầu thanh toán và nhấp vào Tiếp theo
  3. Nếu khách có nhiều đặt phòng/đặt chỗ, hãy chọn một đặt phòng/đặt chỗ và nhấp vào Tiếp theo
  4. Trong phần Chọn lý do, hãy chọn Hư hại hoặc thiếu đồ, sau đó nhấp vào Tiếp theo
  5. Hoàn thành phiên Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn và nhấp vào Tiếp theo
  6. Nhấp vào Bắt đầu ngay
  7. Hoàn thành phiên Yêu cầu bồi hoàn và nhấp vào Gửi

  If your guest agrees to the amount you requested, we'll release your payout in 5-7 business days.

  If your guest declines or doesn't respond within 72 hours, click Contact us about your Resolution Center case. If we need more information about the damaged or missing items, you'll have 72 hours to provide it.

  We'll make sure you and your guest are represented fairly, and if we determine you're owed money, we'll send it to you in a separate payout.


  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan