THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM

Chương trình bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản

Chương trình bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản là gì?

Chương trình bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản sẽ bảo vệ cho các trường hợp Chủ nhà* phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí khác liên quan đến thương tích thân thể hoặc thiệt hại về tài sản của người khác do hoạt động chia sẻ nhà, và cho các trường hợp Chủ nhà phải chịu thiệt hại vì tài sản của Chủ nhà bị hư hỏng do thời gian ở của Khách*. Trong trường hợp tài sản của Chủ nhà bị hư hỏng do thời gian ở của Khách, bảo hiểm này sẽ được áp dụng nếu Chủ nhà và Khách không thể tự mình giải quyết tranh chấp khiến Chủ nhà phải liên hệ Airbnb.

Chương trình bảo hiểm cho chủ nhà Nhật Bản được Sompo Japan Insurance Inc. thẩm định.

Chủ nhà không phải trả phí bảo hiểm để được nhận chế độ của Chương trình bảo hiểm cho chủ nhà Nhật Bản.

Vui lòng xem thông tin sau đây về phạm vi bảo vệ của Chương trình bảo hiểm cho chủ nhà Nhật Bản.

Thời hạn bảo hiểm

Chương trình bảo hiểm hiện tại có thời hạn từ ngày 31 tháng 7 năm 2022 đến ngày 31 tháng 7 năm 2023.

Phạm vi và điều kiện

Phạm vi và điều kiện để được đăng ký chương trình Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản

Khoản Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản sẽ được thanh toán cho trường hợp tài sản của Chủ nhà bị hư hại và trách nhiệm pháp lý hoặc các chi phí khác mà Chủ nhà phải chịu liên quan đến thương tích thân thể và hư hại tài sản của người khác hoặc của Chủ nhà trong thời gian chia sẻ nhà tại Nhà/phòng cho thuê.

 1. Chỗ ở được bảo vệ

Chương trình Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản sẽ được áp dụng cho những Nhà/phòng cho thuê* mà Chủ nhà sở hữu, sử dụng hoặc quản lý cho hoạt động Kinh doanh chia sẻ nhà.

(*) Nhà/phòng cho thuê là các cơ sở được phê duyệt theo quy định của Đạo luật kinh doanh khách sạn, được chứng nhận theo Đạo luật đặc khu chiến lược quốc gia, được thông báo theo Luật cho thuê nhà riêng, hoặc các cơ sở dùng để kinh doanh các dịch vụ lưu trú có tính chất tương tự; tuy nhiên, phải đảm báo đáp ứng mọi yêu cầu sau đây:

 • Cơ sở phải do Chủ nhà sở hữu hoặc đứng tên thuê;
 • Cơ sở phải được đăng cho thuê trên trang web của Airbnb; và
 • Người đặt và sử dụng cơ sở phải đồng ý với các điều kiện dịch vụ của Airbnb và phải sử dụng trang web của Airbnb. Các loại hình chỗ ở bao gồm nhà di động, xe buýt, xe cắm trại, nhà trên cây và các cơ sở khác được dừng đỗ và sử dụng làm cơ sở lưu trú. Loại hình chỗ ở cũng bao gồm cả các loại tàu và thuyền nếu các cơ sở này được sử dụng làm cơ sở lưu trú.
 1. (Các) Chủ nhà

Chủ nhà là người thực hiện (*) hoạt động Kinh doanh chia sẻ nhà.

 1. (Các) Khách

Khách là người sử dụng (*) dịch vụ Kinh doanh chia sẻ nhà, kể cả những người được người sử dụng mời đến và những người cùng nhau sử dụng dịch vụ Kinh doanh chia sẻ nhà.

(*) Kinh doanh chia sẻ nhà là hoạt động kinh doanh khách sạn theo quy định tại Đạo luật kinh doanh khách sạn (Đạo luật số 138 năm 1948), là hoạt động kinh doanh theo quy định tại Đạo luật đặc khu chiến lược quốc gia (Đạo luật số 107 năm 2013) hoặc là hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú theo quy định tại Đạo luật kinh doanh lưu trú tại nhà (Đạo luật số 65 năm 2017), hoặc các hoạt động kinh doanh chỗ ở khác có tính chất tương tự, bao gồm mọi hoạt động thực hiện ở bên trong cũng như bên ngoài Nhà/phòng cho thuê liên quan đến các dịch vụ nói trên, được thực hiện căn cứ theo các giao dịch qua Nền tảng kỹ thuật số của Airbnb.

Phạm vi bảo hiểm (các điều kiện liên quan đến trách nhiệm pháp lý)

Hạn mức tối đa áp dụng trong thời hạn bảo hiểm là 100.000.000 JPY cho mỗi sự cố.

Các trường hợp loại trừ

Các hạng mục chính không thuộc phạm vi của Chương trình Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản (các điều khoản liên quan đến việc bồi thường cho sự cố gây thiệt hại tài sản)

Các hạng mục không có tại Nhà/phòng cho thuê:

 • Tiền tệ, tiền, kim loại quý ở dạng thỏi, tiền giấy hoặc chứng khoán.
 • Đất, nước hoặc bất kỳ chất nào có trong hoặc trên đất; tuy nhiên, quy định này không áp dụng cho các hạng mục cải tạo đất, bao gồm làm vườn tạo cảnh quan, đường đi và vỉa hè (tuy nhiên sẽ áp dụng cho những phần đất được đổ thêm hoặc nằm bên dưới chỗ ở) hoặc nước chứa trong các bồn kín, hệ thống đường ống hoặc bất kỳ thiết bị xử lý nào khác.
 • Động vật, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở vật nuôi và thú cưng.
 • Cây gỗ chưa đốn và cây hoa màu.
 • Các loại tàu thuyền, máy bay, phi thuyền và vệ tinh; ngoại trừ các loại tàu thuyền đang không hoạt động và chỉ được sử dụng làm Nhà/phòng cho thuê.
 • Các loại xe; ngoại trừ các loại xe không hoạt động và chỉ được sử dụng làm Nhà/phòng cho thuê.
 • Các khu hầm mỏ hoặc giếng mỏ hay bất kỳ chỗ ở nào nằm trong phạm vi của khu mỏ hoặc giếng mỏ.
 • Các loại đập, đê và bờ kè.
 • Chỗ ở di chuyển.
 • Các tuyến dây truyền tải và phân phối điện nằm ngoài bán kính 305 tính từ Nhà/phòng cho thuê.

Những trường hợp chính không được chi trả bảo hiểm:

 • Chiến tranh, một nước khác sử dụng vũ lực, cách mạng, đảo chính, nội chiến, nổi loạn có vũ trang hoặc các vụ việc hay trường hợp bạo động tương tự.
 • Thiệt hại gây ra do phóng xạ, vụ nổ hoặc các mối nguy khác do phản ứng hạt nhân hoặc sự phân rã hạt nhân nguyên tử của vật liệu dùng làm nhiên liệu hạt nhân hoặc nguồn hạt nhân, nguyên tố phóng xạ, đồng vị phóng xạ hoặc vật liệu bị ô nhiễm do các loại vật liệu đó, hoặc do một tai nạn liên quan đến các loại vật liệu đó, không bao gồm phản ứng hạt nhân hoặc sự phân rã hạt nhân của hạt nhân nguyên tử của các đồng vị phóng xạ dùng trong y tế, khoa học hoặc công nghiệp.
 • Khủng bố.
 • Hoạt động sử dụng có ác ý các vật liệu sinh học hoặc hóa học độc hại.
 • Thiệt hại đối với Nhà/phòng cho thuê xảy ra trong thời gian ngoài thời gian Khách sử dụng Nhà/phòng cho thuê.
 • Thiệt hại gây ra do hành vi sai trái có chủ ý hoặc sơ suất nghiêm trọng của Chủ nhà.
 • v.v.

Các trường hợp chính không được thanh toán tiền bảo hiểm (các điều khoản liên quan đến việc đền bù trách nhiệm pháp lý đối với thiệt hại)

 • Chiến tranh, một nước khác sử dụng vũ lực, cách mạng, đảo chính, nội chiến, nổi loạn có vũ trang hoặc các vụ việc hay trường hợp bạo động tương tự.
 • Thiệt hại gây ra do phóng xạ, vụ nổ hoặc các mối nguy khác do phản ứng hạt nhân hoặc sự phân rã hạt nhân nguyên tử của vật liệu dùng làm nhiên liệu hạt nhân hoặc nguồn hạt nhân, nguyên tố phóng xạ, đồng vị phóng xạ hoặc vật liệu bị ô nhiễm do các loại vật liệu đó, hoặc do một sự cố liên quan đến các loại vật liệu đó, không bao gồm phản ứng hạt nhân hoặc sự phân rã hạt nhân của hạt nhân nguyên tử của các đồng vị phóng xạ dùng trong y tế, khoa học hoặc công nghiệp.
 • Thiệt hại gây ra do hành vi sai trái có chủ ý hoặc sơ suất nghiêm trọng của Chủ nhà.
 • Trách nhiệm pháp lý đối với người thân sinh sống cùng Chủ nhà.
 • Trách nhiệm pháp lý phát sinh do khuyết tật thể chất mà nhân viên của Chủ nhà phải chịu trong quá trình tham gia làm việc cho Chủ nhà.
 • Trong trường hợp Chủ nhà và một người khác có thỏa thuận riêng về việc đền bù thiệt hại, trách nhiệm pháp lý sẽ do nội dung thỏa thuận đó quyết định.
 • Trách nhiệm pháp lý do nước thải hoặc sự phát thải.
 • Trách nhiệm pháp lý phát sinh từ công việc chuyên môn do luật sư, luật sư nước ngoài có đăng ký hành nghề, kế toán viên công chứng, kế toán thuế, kiến trúc sư, nhà thiết kế, thanh tra địa chính và nhà ở, chuyên viên tư pháp, chuyên viên hành chính, bác sĩ thú y hoặc những người hành nghề chuyên môn tương tự.
 • Trách nhiệm pháp lý phát sinh do việc sở hữu, sử dụng hoặc quản lý các loại máy bay, ô tô, tàu thuyền hoặc phương tiện bên ngoài Nhà/phòng cho thuê, ngoại trừ thiệt hại do việc sử dụng hoặc quản lý xe ô tô, tàu thuyền hoặc phương tiện nằm ngoài cơ sở trong thời gian sử dụng xe ô tô, tàu thuyền hoặc phương tiện đó bên ngoài cơ sở để làm Nhà/phòng cho thuê.
 • Trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoạt động thi công đối với cơ sở cho thuê, chẳng hạn như cải tạo, mở rộng hoặc dỡ bỏ, ngoại trừ trường hợp Chủ nhà thực hiện hoạt động này theo quyết định riêng của mình.
 • v.v.

Yêu cầu bảo hiểm

Thông báo về sự cố

Nếu Chủ nhà phát hiện Khách hoặc một bên thứ ba có thương tích cơ thể hoặc thiệt hại tài sản, Chủ nhà phải báo ngay cho Airbnb biết vì trường hợp đó có thể được bảo hiểm. Tương tự, nếu Chủ nhà phát hiện có thiệt hại đối với tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của Chủ nhà, Chủ nhà phải báo cho Airbnb biết nếu Chủ nhà và Khách không thể thương lượng giải quyết vụ việc trong vòng 72 giờ tính từ thời điểm liên hệ với Khách lần đầu tiên vì trường hợp đó có thể được bảo hiểm.

Yêu cầu giao hợp đồng bảo hiểm

Bản thông tin tổng quan về chương trình Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản này không kể hết toàn bộ các điều khoản có trong hợp đồng bảo hiểm. Để yêu cầu cung cấp một bản hợp đồng bảo hiểm, vui lòng liên hệ Marsh Japan, Inc. và cung cấp thông tin về tài khoản Airbnb của bạn.

Công ty bảo hiểm thẩm định

Sompo Japan Insurance Inc.