Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Đưa ra tùy chọn không hoàn tiền

  Tùy chọn không hoàn tiền là một khoản giảm giá mà bạn có thể cung cấp ngoài các khoản giảm giá khác và chính sách hủy, nhờ đó bạn được bảo vệ tốt hơn trong các trường hợp hủy.

  Cách thức hoạt động

  • Bạn đặt mức giảm giá, thường là giảm 10% so với giá cơ sở, áp dụng cho mọi địa điểm, ngoại trừ Trung Quốc
  • Giá sau giảm của bạn sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm
  • Khi thanh toán, khách chọn mức giá tiêu chuẩn và phải tuân theo chính sách hủy của bạn, hoặc giá sau giảm, không hoàn tiền
  • Nếu họ hủy, bạn được giữ lại toàn bộ khoản chi trả cho tất cả các đêm đã đặt, trừ đi phí vệ sinh nếu họ hủy trước khi nhận phòng

  Những khách gặp trường hợp bất khả kháng có thể vẫn được hủy và được hoàn tiền đầy đủ.

  Kết hợp với các chính sách hủy khác

  Khách có thể đặt với mức giá không hoàn tiền của bạn cho đến khi chính sách hủy của nhà/phòng cho thuê có hiệu lực:

  • Linh hoạt: Muộn nhất là 1 ngày trước ngày nhận phòng mong muốn
  • Thông thường: Muộn nhất là 5 ngày trước ngày nhận phòng mong muốn
  • Khắt khe: Muộn nhất là 14 ngày trước ngày nhận phòng mong muốn
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?