Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Chính sách hủy cho nhà/phòng cho thuê

Sometimes, things come up and guests have to cancel. To keep things running smoothly, you can choose a cancellation policy for each of your listings. When you’re ready to do that, here’s how.

Full refund” refers to your nightly rate only. Refunds on Airbnb guest fees depend on several factors. Also, you won’t be paid the cleaning fee if the guest cancels before check-in.

Flexible

 • Guests can cancel until 24 hours before check-in for a full refund, and you won’t be paid
 • If they cancel after that, you’ll be paid for each night they stay, plus 1 additional night

Moderate

 • Guests can cancel until 5 days before check-in for a full refund, and you won’t be paid
 • If they cancel after that, you’ll be paid for each night they stay, plus 1 additional night, plus 50% for all unspent nights

Firm

 • To receive a full refund, guests must cancel at least 30 days before check-in
 • If they cancel between 7 and 30 days before check-in, you’ll be paid 50% for all nights
 • If they cancel less than 7 days before check-in, you’ll be paid 100% for all nights
 • Guests can also receive a full refund if they cancel within 48 hours of booking, if the cancellation occurs at least 14 days before check-in

Strict

 • To receive a full refund, guests must cancel within 48 hours of booking, and the cancellation must occur at least 14 days before check-in
 • If they cancel between 7 and 14 days before check-in, you’ll be paid 50% for all nights
 • If they cancel after that, you’ll be paid 100% for all nights

Strict Long term

If you choose this policy, it will apply to all stays of 28 days or longer and overrides your standard cancellation policy for those stays.

 • To receive a full refund, guests must cancel within 48 hours of booking, and the cancellation must occur at least 28 days before check-in
 • If a guest cancels after that, you’ll be paid 100% for all nights spent, plus 30 additional nights
 • If fewer than 30 days remain on the reservation when the guest cancels, you’ll be paid 100% for all of those remaining nights

Flexible Long term

If you choose this policy, it will apply to all stays of 28 days or longer and overrides your standard cancellation policy for those stays.

 • To receive a full refund, guests must cancel at least 30 days before check-in
 • If a guest cancels after that, you’ll be paid 100% for all nights spent, plus 30 additional nights
 • If fewer than 30 days remain on the reservation when the guest cancels, you’ll be paid 100% for all of those remaining nights

Non-refundable option

Some Hosts earn more money by adding a non-refundable option to their listings.

Super Strict 30 days

This policy is invitation-only and available only to certain Hosts under special circumstances.

 • Guests must cancel at least 30 days before check-in to receive a 50% refund for all nights
 • If they cancel after that, you’ll be paid 100% for all nights

Super Strict 60 days

This policy is invitation-only for certain Hosts under special circumstances.

 • Guests must cancel at least 60 days before check-in to receive a 50% refund for all nights
 • If they cancel after that, you’ll be paid 100% for all nights

Special cases

 • Italy, South Korea, China, and Germany: Different policies apply for all stays in Italy, and for South Korean guests staying at places with Strict cancellation policies. The flexible long term policy is not available for stays in China. Additionally, if you are a Host in Germany, please make sure that your selected cancellation policy complies with the local requirements. Learn more about cancellations in Germany.
 • Luxe stays: A separate set of policies applies to these types of stays.
 • Exceptions: There are some cases where your cancellation policy may be overridden.
 • Testing: We sometimes test new cancellation policies. If you can’t find your cancellation policy described in this article, please refer to the reservation details for the booking.
Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký