Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Khách

Số đăng ký hoặc số giấy phép “Đang chờ xử lý” hoặc “miễn đăng ký” trên mục cho thuê

Some cities require Hosts to obtain a license or registration number to list their places on Airbnb. The corresponding field on their listing allows them to show that number for compliance. 

Not every city requires this, so the absence of a registration number does not mean the Host is not compliant—they’re just not required to register. 

Instead of number, you might find another message in that field:  

  • City registration pending: The Host has started the registration process but hasn’t been granted a license or registration number yet—it’s totally fine to book these listings 
  • Exempt: The listing is exempt from registration for reasons determined by the city—these listings are also perfectly fine to book 

Don’t transact outside Airbnb  

In rare cases, a Host might abuse this field on their listing by entering a phone number or an email address, encouraging you to contact them directly to book outside of Airbnb. Don’t fall for it—remember: If you transact off the Airbnb platform, you will not be protected under our Terms of Service, cancellation and refund policies, Host Guarantee, Host Protection Insurance program, and other safeguards

If someone asks you to do this—or you think someone might be abusing this field—let us know and click the flag icon  to report the listing.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký