Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Khách

Nếu Người tổ chức hủy trải nghiệm

Sometimes a Host may need to cancel before or during an experience due to bad weather and safety concerns. If this happens, you’ll get a full refund and you can rebook the experience if you want.

Another reason a Host may cancel is if they required ID from you as the primary guest, but didn't receive it within 3 days of booking. Again, if the reservation is canceled, you’ll be refunded.

Though they’re extremely rare, we do take Host cancellations very seriously. Find out more about how cancellations can result in Host penalties.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký