Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm thế nào để đặt một trải nghiệm?

  Bạn có thể sử dụng trang web hoặc ứng dụng di động Airbnb để đặt trải nghiệm. Khi bạn mở trang web hoặc ứng dụng Airbnb, hãy tìm mục Trải nghiệm. Sau đó, chọn một thành phố và ngày tháng cụ thể hoặc duyệt qua tất cả các trải nghiệm.

  Để đặt một trải nghiệm, bạn không nhất thiết phải đặt một nhà/phòng cho thuê trên Airbnb.

  Giống như tình trạng phòng có sẵn, tình trạng trải nghiệm có sẵn được thiết lập bởi người tổ chức đơn lẻ.

  Trước khi đặt

  Lưu ý nhớ xem xét các yêu cầu đối với khách và bất kỳ yêu cầu nào khác được người tổ chức trải nghiệm quy định. Những quy định này có thể bao gồm giới hạn độ tuổi hoặc mức độ kỹ năng.

  Đặt thêm trải nghiệm

  Bạn có thể đặt bao nhiêu trải nghiệm tùy thích trong chuyến đi của mình. Hãy chắc chắn kiểm tra chéo lịch trình để tránh đặt các trải nghiệm trùng lặp.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?