Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm cách nào để kiểm tra và quản lý cài đặt giá?

  Edit your listing to manage your nightly price, discounts, and more.

  Để thay đổi cài đặt giá của bạn:

  1. Vào Mục cho thuê rồi nhấp vào mục cho thuê mà bạn muốn thay đổi
  2. Nhấp vào Định giá rồi nhấp và Chỉnh sửa ở bên cạnh tùy chọn định giá
  3. Thực hiện thay đổi rồi nhấp vào Lưu

  Giá tùy chỉnh theo tuần và theo tháng sẽ thay thế cho giá thông thường theo đêm, tuần và tháng của nhà/phòng cho thuê – cũng như bất kỳ mức giá tùy chỉnh theo đêm nào bạn đã lưu trên lịch của mình.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?