Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Airbnb xác minh danh tính của bạn như thế nào?

  Tại Airbnb, chúng tôi luôn nỗ lực để giúp cho cộng đồng của mình được an toàn nhất có thể cho tất cả mọi người. Đó là lý do vì sao trước khi bạn đặt phòng/đặt trải nghiệm, hoặc trước khi trở thành chủ nhà/người tổ chức, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp hoặc đề nghị bạn xác nhận tên theo pháp luật cũng như bổ sung địa chỉ. Thông tin này giúp chúng tôi đảm bảo an toàn cho Airbnb, chống gian lận và phục vụ nhiều mục đích khác.

  Quy trình xác minh danh tính của Airbnb

  Khi được yêu cầu xác nhận danh tính, bạn sẽ phải bổ sung tên hợp pháp và địa chỉ của mình hoặc ảnh chụp giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp (giấy phép lái xe, hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân). Ngoài ra, bạn có thể được yêu cầu tự chụp một bức ảnh hoàn toàn mới. Ảnh này khác với ảnh đại diện mà bạn cũng có thể sẽ được yêu cầu cung cấp.

  Nếu bạn được yêu cầu tự chụp ảnh mình, ảnh đó phải khớp với ảnh trên giấy tờ tùy thân, và giấy tờ tùy thân của bạn phải hợp lệ. Nếu các ảnh của bạn không khớp với nhau, bạn dưới 18 tuổi hoặc giấy tờ tùy thân của bạn có vẻ không hợp lệ, bạn sẽ không thể đặt được những chỗ ở/trải nghiệm yêu cầu giấy tờ tùy thân. Nếu bạn dưới 18 tuổi, tất cả các yêu cầu đặt phòng/đặt chỗ hiện tại cũng sẽ bị hủy.

  Bạn có thể có một số tùy chọn để xác nhận danh tính:

  • Chụp ảnh giấy tờ tùy thân của bạn bằng điện thoại
  • Chụp ảnh bằng camera trên máy tính hoặc thiết bị di động
  • Tải lên ảnh chụp giấy tờ tùy thân có sẵn
  • Thêm họ và tên pháp lý của bạn
  • Thêm địa chỉ của bạn (địa chỉ này phải khớp với địa chỉ nơi bạn nhận chứng từ ngân hàng hoặc hóa đơn dịch vụ tiện ích)

  Hoàn tất quy trình này không đồng nghĩa với việc chứng thực cho Chủ nhà/Người tổ chức hay khách, đảm bảo danh tính của ai đó hoặc đảm bảo an toàn khi tương tác với họ. Luôn dựa vào nhận định sáng suốt nhất của riêng bạn và làm theo các mẹo an toàn của chúng tôi dành cho kháchChủ nhà/Người tổ chức.

  Thời điểm bạn được yêu cầu xác nhận danh tính

  Điều này có thể xảy ra vì một số lý do. Ví dụ như, một số Chủ nhà/Người tổ chức yêu cầu khách phải hoàn tất quy trình xác minh danh tính mới có thể đặt chỗ ở hoặc trải nghiệm của họ.

  Cũng có khi Airbnb sẽ yêu cầu bạn xác nhận danh tính để giúp chúng tôi đảm bảo đúng là người đã khai.

  Nhưng cho dù lý do là gì, chúng tôi cũng tuyệt đối không chia sẻ giấy tờ tùy thân của bạn với Chủ nhà/Người tổ chức hay người dùng Airbnb khác.

  Bạn cũng có thể quay lại và hoàn tất xác nhận danh tính sau, nếu cần. Chỉ cần truy cập airbnb.com/verify là bạn có thể tiếp tục quy trình còn dang dở.

  Các loại giấy tờ tùy thân

  Bạn có thể thêm một trong các loại giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp sau đây, tùy thuộc vào vị trí và quốc gia của bạn:

  • Giấy phép lái xe
  • Hộ chiếu
  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân

  Giấy tờ tùy thân phải là loại do chính phủ cấp (không phải là thẻ học sinh, thẻ thư viện, thẻ tập thể hình, v.v.) có ảnh chụp của bạn.

  Nếu bạn thêm giấy phép lái xe, bạn sẽ được yêu cầu chụp hai ảnh – một ảnh mặt trước và một ảnh mặt sau của giấy phép.

  Nếu bạn thêm hộ chiếu, hãy đảm bảo ảnh chụp được dãy số cuối ở dưới cùng trang có ảnh của bạn.

  Đối với người sinh sống tại Singapore, Hồng Kông, Hà Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc: Bất kể bạn thêm loại giấy tờ tùy thân nào, hãy đảm bảo ảnh chụp giấy tờ tùy thân của bạn không để lộ số giấy tờ tùy thân hay số đăng ký. Nếu ảnh giấy tờ tùy thân của bạn là ảnh chụp mới, hãy che số giấy tờ tùy thân bằng băng dính khi chụp ảnh, nhưng vẫn phải đảm bảo mọi thông tin khác đều rõ ràng. Nếu bạn tải lên ảnh chụp giấy tờ tùy thân có sẵn, trước tiên hãy chỉnh sửa để che đi số giấy tờ tùy thân.

  Đối với người sinh sống tại Đức: Dù bạn thêm loại giấy tờ tùy thân nào, cũng xin vui lòng nêu rõ đó là bản sao của bản gốc. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách chèn hình mờ "Airbnb copy" (Bản sao Airbnb) hoặc cách tương tự lên giấy tờ tùy thân. Hãy đảm bảo mọi thông tin đều rõ ràng.

  Những cách khác để chúng tôi xác minh danh tính của bạn

  Trong một số trường hợp, bạn có thể không cần bổ sung giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp. Chúng tôi sẽ có thể chắc chắn bạn đúng là người đã khai khi bạn thêm tên pháp lý và địa chỉ của mình (địa chỉ này phải khớp với địa chỉ bạn nhận chứng từ ngân hàng hoặc hóa đơn tiện ích). Chúng tôi sẽ đối chiếu thông tin này với cơ sở dữ liệu bảo mật của bên thứ ba.

  Thông tin được chia sẻ với Chủ nhà/Người tổ chức

  Nếu bạn được yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, các thông tin sau đây có thể được chia sẻ với Chủ nhà/Người tổ chức:

  • Tên trên giấy tờ tùy thân của bạn
  • Thông tin cho biết bạn trên hay dưới 25 tuổi
  • Thông tin cho biết giấy tờ tùy thân của bạn đã được bổ sung thành công hay chưa
  • Ảnh đại diện và tên hồ sơ của bạn

  Nếu bạn là khách, các thông tin sau đây tuyệt đối không được chia sẻ với Chủ nhà/Người tổ chức hay người dùng Airbnb khác:

  • Ảnh chụp giấy tờ tùy thân của bạn
  • Ảnh bạn tự chụp mình trong quy trình xác minh giấy tờ tùy thân (nếu bạn được yêu cầu làm như vậy)
  • Địa chỉ của bạn

  Quyền riêng tư

  Chúng tôi đặc biệt coi trọng vấn đề quyền riêng tư. Thông tin bạn cung cấp trong quá trình thêm giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp được điều chỉnh theo quy định trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và được gửi cho chúng tôi cũng như các cơ sở dữ liệu của đối tác bên thứ ba bằng công nghệ mã hóa bảo mật tương tự công nghệ mà các trang web sử dụng để truyền tải số thẻ tín dụng. Các cơ sở dữ liệu bên thứ ba của chúng tôi xử lý thông tin này theo hợp đồng của chúng tôi với các bên thứ ba đó.

  Tại Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông hoặc Nhật Bản

  Nhằm giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn tốt hơn, điều quan trọng là số giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp (BSN, RRN, NRIC, HKID, MyNumber, v.v.) của bạn không xuất hiện trên ảnh chụp giấy tờ tùy thân. Nếu bạn đang tải lên thẻ căn cước công dân hoặc giấy phép lái xe Hàn Quốc, vui lòng chỉ để hiển thị 6 chữ số đầu tiên (phần có chứa ngày sinh của bạn).

  Nếu ảnh giấy tờ tùy thân của bạn là ảnh chụp mới, hãy đảm bảo rằng mọi thông tin khác đều rõ ràng và chỉ che đi số giấy tờ tùy thân (có thể sử dụng băng dính để che số). Nếu bạn tải lên ảnh chụp giấy tờ tùy thân có sẵn, hãy chỉnh sửa để che đi số giấy tờ tùy thân.

  Chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi để cải thiện cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin số giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp. Nếu giấy tờ tùy thân của bạn được bổ sung trước ngày nêu dưới đây và số giấy tờ tùy thân có xuất hiện trên ảnh thì cũng không sao. Chúng tôi đã xóa vĩnh viễn hoặc chỉnh sửa ảnh giấy tờ tùy thân của bạn và bạn không cần làm gì thêm. Nếu giấy tờ tùy thân của bạn được thêm sau ngày đó, chúng tôi đang lưu ảnh đó nhưng đã xóa số giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp để bảo vệ bạn.

  • Hà Lan, mã số công dân (BSN): Ngày 5 tháng 9 năm 2017
  • Hàn Quốc, số đăng ký thường trú (RRN): Ngày 15 tháng 5 năm 2018
  • Singapore, Thẻ căn cước đăng ký quốc gia (NRIC)/số giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp khác: Tháng 9 năm 2019
  • Hồng Kông, Thẻ căn cước công dân Hồng Kông (HKID): Ngày 1 tháng 10 năm 2019
  • Nhật Bản, MyNumber/Số nhận dạng cá nhân: Ngày 1 tháng 10 năm 2019

  Lưu trữ và xóa ảnh chụp giấy tờ tùy thân

  Việc lưu trữ ảnh chụp giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp được điều chỉnh theo quy định trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, trong đó mô tả nỗ lực của chúng tôi trong việc bảo vệ thông tin của bạn.

  Chúng tôi khuyên bạn không nên xóa ảnh chụp giấy tờ tùy thân. Nếu bạn xóa, mọi đặt phòng/đặt chỗ sắp tới đều sẽ bị hủy.

  Tuy nhiên, bạn có thể xóa ảnh chụp giấy tờ tùy thân 90 ngày sau khi hoàn tất đặt phòng/đặt chỗ gần nhất.

  Để xóa ảnh giấy tờ tùy thân của bạn: Từ phần Cài đặt tài khoản, vào mục Thông tin cá nhân. Ở bên cạnh mục Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, chọn Xóa.

  Bạn cũng có thể xóa ảnh đại diện, nhưng không thể xóa ảnh tự chụp (nếu bạn được yêu cầu chụp).

  Sử dụng thông tin giấy tờ tùy thân theo những cách khác

  Khi bạn và khách, chủ nhà/người tổ chức khác cung cấp thông tin giấy tờ tùy thân, điều này góp phần xây dựng lòng tin trong cộng đồng Airbnb. Việc này cũng giúp chúng tôi đảm bảo an toàn cho Airbnb, chống gian lận và phục vụ nhiều mục đích khác. Để làm điều này, chúng tôi có thể sử dụng thông tin giấy tờ tùy thân theo một vài cách.

  Đầu tiên, tại Airbnb, chúng tôi có thể sử dụng thông tin giấy tờ tùy thân của bạn để bảo vệ tốt hơn cho tất cả khách và chủ nhà/người tổ chức. Thông tin này giúp chúng tôi xác minh danh tính của tất cả mọi người. Nhờ đó, chúng tôi có thể ngăn chặn hiệu quả hơn nữa các cá nhân gian lận trên Airbnb. Chúng tôi cũng có thể bảo mật tài khoản tốt hơn và dễ dàng đảm bảo tất cả người dùng Airbnb đều trên 18 tuổi.

  Không chỉ vậy, trong trường hợp được cho phép theo luật hiện hành, chúng tôi có thể cung cấp thông tin nhận dạng có trên giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, như họ tên, địa chỉ và ngày sinh, cho các bên cung cấp dịch vụ để họ thực hiện đối chiếu lý lịch với hồ sơ công khai để xác định tiền án, tiền sự và tội phạm tình dục. Hiện tại, việc kiểm tra này chỉ áp dụng đối với người dùng ở Hoa Kỳ. Mặc dù chúng tôi tin rằng việc kiểm tra này sẽ giúp chúng tôi ngăn chặn tình trạng gian lận và lạm dụng dịch vụ, song việc kiểm tra đó không đảm bảo rằng việc tương tác với khách đặt qua Airbnb sẽ là an toàn hoặc không gặp sự cố. Vui lòng đọc kỹ thông báo của chúng tôi về những hạn chế của việc kiểm tra lý lịch và hồ sơ tội phạm tình dục.

  Ngoài ra, trong trường hợp luật hiện hành cho phép, chúng tôi có thể cung cấp một số thông tin nhận dạng nhất định cho các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác (để giúp họ thực thi các luật về thuế, luật chống rửa tiền và các luật trừng phạt khác nhau), cũng như cho các cơ quan thực thi pháp luật (có thể đang tiến hành điều tra đòi hỏi sự tham gia của Airbnb).

  Mục tiêu của chúng tôi là hợp tác chặt chẽ với những tổ chức này và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình, đồng thời đảm bảo sự tôn trọng, quyền riêng tư và bảo mật của tất cả người dùng Airbnb.

  Về vấn đề đối chiếu ảnh

  Nếu bạn được yêu cầu tự chụp ảnh bản thân mình, chúng tôi cũng sẽ đối chiếu ảnh này với ảnh trên giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp mà bạn đã cung cấp. Cách này giúp chúng tôi chắc chắn rằng bạn đúng là người như đã khai.

  Việc đối chiếu ảnh có thể cung cấp một số thông tin hữu ích, nhưng quy trình đối chiếu khuôn mặt không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối. Hiệu quả của việc so sánh các đặc điểm khuôn mặt có thể khác nhau đáng kể tùy theo kỹ năng và nhận định của người đánh giá, chất lượng và độ phân giải ảnh cũng như việc có thay đổi đáng kể về dung mạo của một người trên hai bức ảnh (ví dụ như thay đổi về tuổi tác, cân nặng và trang phục khác nhau) hay không.

  Do đó, quy trình này đôi khi cho kết quả “khớp” giữa các ảnh mà trên thực tế không phải của cùng một người hoặc không cho kết quả khớp giữa các ảnh của cùng một người. Những kẻ lừa đảo có thể đánh lừa ngay cả khi đã có nỗ lực công phu và cẩn thận nhất nhằm đối chiếu các bức ảnh được gửi để so sánh.

  Chúng tôi không đảm bảo hay cam đoan về tính chính xác hoặc hiệu quả của kết quả đối chiếu ảnh. Bạn không nên coi việc hoàn tất quy trình đối chiếu ảnh là sự đảm bảo cho danh tính của ai đó hay đảm bảo rằng họ là người bạn có thể tương tác một cách an toàn.

  Khắc phục sự cố

  Nếu bạn đang gặp khó khăn, hãy tham khảo thêm về cách gửi giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan