Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Khách

Quản lý danh sách Yêu thích

You’ve created a wishlist to keep track of your favorite Experiences and places to stay. So, what’s next?

Invite your friends

Get everyone excited by allowing them to add listings or Experiences. You can invite someone to the wishlist by sending them an email or sms, or via social media, or just by copying a link. One thing to note: Anyone with a link to your wishlist can view it. However, those who view it won’t see your name as the Wishlist author and can't add or remove Airbnb listings from the wishlist.

Để chia sẻ danh sách Yêu thích

  1. Nhấp vào Hồ sơ rồi vào phần Yêu thích của bạn
  2. Chọn danh sách Yêu thích mà bạn muốn chia sẻ
  3. Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm
  4. Nhấp vào Gửi lời mời và chọn cách thức chia sẻ danh sách Yêu thích của bạn

Để xóa quyền truy cập vào danh sách Yêu thích, hãy chọn ảnh đại diện của người đó trong danh sách và nhấp hoặc nhấn vào Xóa.

Remove an Experience or listing from a wishlist

It’s easy to edit your wishlist. Just click or tap the heart  on the Experience or listing you want to remove.

Để xóa danh sách Yêu thích

  1. Nhấp vào Hồ sơ rồi vào phần Yêu thích của bạn
  2. Chọn danh sách Yêu thích mà bạn muốn chia sẻ
  3. Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm
  4. Nhấp vào Xóa danh sách Yêu thích này, xác nhận lựa chọn của bạn rồi nhấp vào Xóa
Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký