Locality

Izvoarele

1 người địa phương đề xuất,

Gợi ý từ người dân địa phương

Anna Viviana
May 3, 2020
This is a beautiful, picturesque place, with a wonderful view and the purest mountain air.

Izvoarele qua Trải nghiệm Airbnb

Tìm hiểu địa danh mang tính biểu tượng này qua Trải nghiệm Airbnb, các hoạt động cho nhóm nhỏ do người dân địa phương dẫn dắt
Tiếp nối lối sống truyền thống ở Maramures
  1. Tham quan văn hóa
  2. 8 giờ
Từ Giá:$73/người
Vị trí
Izvoarele, MM