Search results24 nhà tại Phố Lu

Căn hộ tại Thành phố Lào Cai
Westbay Ngo Minh Loan 88
5 giường
Ngày 04 - Ngày 09 tháng 12
$106/đêm
Phòng riêng tại Bảo Yên
Phòng sinh thái quế
1 giường
Ngày 05 - Ngày 10 tháng 12
$15/đêm
Phòng riêng tại Thành phố Lào Cai
bungalow nông thôn
2 giường king
Ngày 05 - Ngày 11 tháng 12
$14/đêm
Phòng riêng tại Ban Ho
[Phòng lớn] Lily Family Mountain View
10 giường
Ngày 04 - Ngày 09 tháng 12
$10/đêm

Một chuyến đi, hai chỗ ở

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở khác nhau để khám phá thêm về Phố Lu.
Ở tại Bản Hồ và Thành phố Lào Cai
Trung bình $13/đêm
Hai chỗ ở tại Bảo Yên cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $33/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Bản Hồ và Bảo Yên
Trung bình $12/đêm
Ở tại Thanh Phú và Thành phố Lào Cai
Trung bình $32/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Lào Cai và Ban Ho
Trung bình $10/đêm
Ở tại Thành phố Lào Cai và Lao Cai
Trung bình $55/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Bản Hồ và Bảo Yên
Trung bình $21/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Bản Hồ và Bảo Yên
Trung bình $21/đêm
Ở tại Thành phố Lào Cai và Bảo Yên
Trung bình $22/đêm
Ở tại Thành phố Lào Cai và Bảo Yên
Trung bình $23/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Bản Hồ và Thanh Phú
Trung bình $29/đêm
Ở tại Bản Hồ và Thành phố Lào Cai
Trung bình $12/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Bảo Yên và Thanh Phú
Trung bình $32/đêm
Ở tại Bảo Yên và Thành phố Lào Cai
Trung bình $14/đêm
Ở tại Lào Cai và Thành phố Lào Cai
Trung bình $13/đêm
Ở tại Lào Cai và Lao Cai
Trung bình $51/đêm