42 nhà

Đang hiển thị 1/6 mục
Nhà nghỉ dưỡng tại Al Bukayriyah
بريدة - حي السلمان
3 giường
Ngày 01 - Ngày 06 tháng 10
$427/đêm
Đang hiển thị 1/6 mục
Phòng khách sạn tại Buraydah
فيلا فندقية فاخرة كاملة الخدمات
1 giường
Ngày 01 - Ngày 06 tháng 10
$533/đêm

Một chuyến đi, hai chỗ ở

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở khác nhau để khám phá thêm về Unayzah.
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Buraydah và المليداء
Trung bình $136/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Buraydah và Unayzah
Trung bình $121/đêm
Ở tại Al Badayea và Unayzah
Trung bình $137/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Buraydah và Unaizah
Trung bình $165/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Unayzah và بريدة
Trung bình $141/đêm
Ở tại Unayzah và Buraydah
Trung bình $204/đêm
Hai chỗ ở tại Unayzah cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $177/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Al Bukayriyah và بريدة
Trung bình $84/đêm
Hai chỗ ở tại Unaizah cách nhau 8 dặm
Trung bình $143/đêm
Hai chỗ ở tại Buraydah cách nhau 4 dặm
Trung bình $274/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Buraydah và Al Badayea
Trung bình $113/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Buraydah và Unayzah
Trung bình $128/đêm