34 nhà

Hai chỗ ở tại Sasebo-shi cách nhau 2 dặm
Trung bình $90/đêm
Ở tại Hirado-shi và Sasebo-shi
Trung bình $38/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Hirado và Sasebo
Trung bình $38/đêm
Hai chỗ ở tại Sasebo cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $138/đêm
Ở tại Sasebo-Shi và Sasebo
Trung bình $122/đêm
Ở tại Arita, Nishimatsuura District và Sasebo
Trung bình $73/đêm
Hai chỗ ở tại Sasebo cách nhau 11 dặm
Trung bình $142/đêm
Ở tại Sasebo và Sasebo-Shi
Trung bình $122/đêm
Hai chỗ ở tại Sasebo cách nhau 11 dặm
Trung bình $156/đêm
Ở tại Sasebo và Imari
Trung bình $127/đêm
Ở tại Hirado-shi và Sasebo-Shi
Trung bình $58/đêm
Ở tại Arita, Nishimatsuura District và Sasebo
Trung bình $113/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Sasebo và Hirado
Trung bình $117/đêm
Ở tại Sasebo và Arita, Nishimatsuura District
Trung bình $169/đêm