bộ lọc

48 trải nghiệm

Kiểm tra lại quy định hạn chế đi lại trong đại dịch COVID-19 trước khi đặt.
Tìm hiểu thêm
Hoa Kỳ
Boston's Underground Donut Tour
Từ Giá:$30 /người
Hoa Kỳ
Dumpling Party
Từ Giá:$89 /người
Hoa Kỳ
Bloodlust: Mysteries of Victorian Boston
Từ Giá:$34 /người
Hoa Kỳ
Welcome to the Freedom Trail Tour
Từ Giá:$34 /người
Hoa Kỳ
Memories of Boston with a photoshoot
Từ Giá:$88 /người
Hoa Kỳ
Explore Salem with a Local
Từ Giá:$25 /người
Hoa Kỳ
Boston Food Tour - Explore the North End and Quincy Market
Từ Giá:$48 /người
Hoa Kỳ
Salem & the Witch Trials Self-Guided Walking Tour Experience
Từ Giá trước đây:$15 Giá chiết khấu:$12 /người
Hoa Kỳ
Italian Dinner with Tiramisu Finale
Từ Giá:$100 /người
Hoa Kỳ
Create a Mosaic in Boston Artist Studio
Từ Giá:$65 /người
Hoa Kỳ
The Freedom Trail for Kids & Families
Từ Giá:$29 /người
Hoa Kỳ
Politically Incorrect Food Tour
Từ Giá:$75 /người
Hoa Kỳ
Boston Mindful Origami-OTA
Từ Giá:$35 /người
Hoa Kỳ
Fresh Pasta Lesson - Create and Eat Homemade Pasta
Từ Giá:$75 /người
Hoa Kỳ
Walk Your Way Through Boston's History
Từ Giá:$42 /người
Hoa Kỳ
Sail on the Schooner Fame of Salem
Từ Giá:$44 /người
Hoa Kỳ
Letterpress Printing Workshop
Từ Giá trước đây:$60 Giá chiết khấu:$48 /người
Hoa Kỳ
Boston's Food Tour to the Freedom Tail
Từ Giá trước đây:$99 Giá chiết khấu:$80 /người
Hoa Kỳ
Remember the Ladies Walking Tour
Từ Giá:$25 /người
Hoa Kỳ
Shuck Oysters on the Harbor
Từ Giá:$60 /người

Được đánh giá cao và nằm ngay gần Salem

Hoa Kỳ
Design Your Wedding Rings
Từ Giá:$60 /người
Hoa Kỳ
Hiking with Goats
Từ Giá:$22 /người
Hoa Kỳ
Make Traditional Vermont Maple Syrup
Từ Giá:$45 /người