Kiểm tra lại quy định hạn chế đi lại trong đại dịch COVID-19 trước khi đặt.
Tìm hiểu thêm
Eat Like A Local On A HK Food Tour
Từ Giá:$97 /người
#1⚠️Hong Kong secret garden -Grab a bite
Từ Giá:$45 /người