40 chỗ ở

Một chuyến đi, hai chỗ ở

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở khác nhau để khám phá thêm về Exuma Cays.
Ở tại Exuma Cays và BS
Trung bình $324/đêm
Ở tại Exuma Cays và Staniel Cay
Trung bình $348/đêm
Hai chỗ ở tại Black Point cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $183/đêm
Ở tại Exuma Cays và Staniel Cay
Trung bình $272/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Exhuma và Exuma Cays
Trung bình $187/đêm
Ở tại Exuma Cays và Staniel Cay
Trung bình $394/đêm
Ở tại Exuma Bahamas và Staniel Cay
Trung bình $973/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Exuma Cays và Exuma
Trung bình $347/đêm
Ở tại Staniel Cay và Great Guana Cay
Trung bình $543/đêm
Hai chỗ ở tại Staniel Cay cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $1.070/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Black Point và BS
Trung bình $328/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Black Point và BS
Trung bình $308/đêm
Ở tại Exuma Cays và Black Point
Trung bình $198/đêm
Ở tại Exuma Cays và Black Point
Trung bình $180/đêm
Ở tại Staniel Cay và Exuma Cays
Trung bình $230/đêm
Ở tại Exhuma và Staniel Cay
Trung bình $233/đêm
Ở tại Exuma Cays và Staniel Cay
Trung bình $298/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Exuma Cays và Exhuma
Trung bình $231/đêm
Hai chỗ ở tại Staniel Cay cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $478/đêm
Hai chỗ ở tại Exuma Cays cách nhau 1 dặm
Trung bình $216/đêm