bộ lọc

17 trải nghiệm văn hoá và nghệ thuật

Hiển thị kết quả cho "HongKong, 香港"
Kiểm tra lại quy định hạn chế đi lại trong đại dịch COVID-19 trước khi đặt.
Tìm hiểu thêm
Hong Kong Island North
Coffee with Creative Entrepreneur❤️
Từ Giá trước đây:$97 Giá chiết khấu:$78 /người
Hong Kong Island North
E-Commerce How to Sell via Social Media
Từ Giá trước đây:$97 Giá chiết khấu:$78 /người
Hong Kong Island North
Fashion in Hong Kong & China
Từ Giá trước đây:$97 Giá chiết khấu:$78 /người
Hong Kong Island North
Handmade Family Dumpling with Mum
Từ Giá trước đây:$97 Giá chiết khấu:$78 /người
Kowloon Peninsula
Walk Tour in the back garden of HK
Từ Giá trước đây:$110 Giá chiết khấu:$88 /người
Kowloon Peninsula
⚡️(On Sale)2020 Top Instagram HKSpots
Từ Giá trước đây:$47 Giá chiết khấu:$38 /người
Hong Kong Island North
Hong Kong Language Hangout & Learn
Từ Giá:$33 /người
Hong Kong Island North
Hong Kong Photography session
Từ Giá:$97 /người
Hong Kong Island South
Hong Kong photo walk with local
Từ Giá:$97 /người
Hong Kong Island North
Soho Photo Walk w/ lifestyle Influencer
Từ Giá trước đây:$97 Giá chiết khấu:$78 /người
Kowloon Peninsula
Victoria Harbour Photograhy session
Từ Giá:$97 /người
Kowloon Peninsula
Hong Kong Insider’s Textile tour
Từ Giá trước đây:$97 Giá chiết khấu:$78 /người
Hong Kong Island North
Launching Experiences on Airbnb Workshop
Từ Giá trước đây:$97 Giá chiết khấu:$78 /người
Kowloon Peninsula
面膜手作保养品工作坊
Từ Giá:$40 /người
Hong Kong Island North
Digital Fashion & Lifestyle Journalist
Từ Giá trước đây:$97 Giá chiết khấu:$78 /người
Hong Kong Island North
✅Influencer Shoot in Soho, Hong Kong
Từ Giá trước đây:$97 Giá chiết khấu:$78 /người
Kowloon Peninsula
Stay Art in Cattle Depot
Từ Giá trước đây:$62 Giá chiết khấu:$49 /người