Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Tôi có bao nhiêu thời gian để viết đánh giá sau khi kết thúc chuyến đi?

  Bạn có 14 ngày sau khi trả phòng để viết đánh giá cho một chuyến đi.

  Để biết đặt phòng nào đã qua thời hạn đánh giá 14 ngày:

  1. Vào mục Chỉnh sửa hồ sơ trên airbnb.com
  2. Nhấp vào Đánh giá
  3. Chọn Đánh giá do bạn viết
  4. Cuộn đến phần Đánh giá đã hết hạn

  Chúng tôi không thể tạo bất kỳ ngoại lệ nào do hệ thống đánh giá hoạt động tự động. Nếu bạn vẫn muốn cảm ơn chủ nhà của bạn hoặc đưa ra phản hồi hữu ích, bạn có thể gửi tin nhắn cho họ bằng cách sử dụng chuỗi tin nhắn Airbnb.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan