Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Rút lại chấp thuận trước cho khách

  Bất cứ lúc nào trước khi khách đặt phòng, bạn đều có thể rút lại quyết định chấp thuận trước mà không bị phạt. Hãy thực hiện sớm, vì khách được khuyến khích đặt phòng trong vòng 24 giờ tính từ lúc bạn gửi chấp thuận trước.

  Để rút lại chấp thuận trước:

  1. Hãy vào Hộp thư
  2. Chọn tin nhắn khách gửi
  3. Nhấp vào Rút lại chấp thuận trước

  Đừng quên kiểm tra tất cả chuỗi tin nhắn nếu bạn chấp thuận trước cho nhiều khách trong cùng một ngày.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan