Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện

Cách trở thành Chủ nhà siêu cấp

Our top-performing Hosts are called Superhosts. Their listings feature a special badge that lets everyone know they’re extra awesome.

How it works

Every quarter, we evaluate your hosting performance over the past 12 months for all listings on your account. (However, you didn’t have to host for the entire 12 months to qualify.) Each quarterly assessment is a 5-day period beginning on:

  • January 1st
  • April 1st
  • July 1st
  • October 1st

If you meet the program requirements by the assessment date, you’ll automatically become a Superhost—no need to apply. We’ll notify you of your status at the end of each assessment period. It may take up to 1 week for your Superhost badge to show up on your listing.

Requirements

To qualify, you must be a primary Host with an account in good standing who has met the following criteria:

  • Completed at least 10 trips or 3 reservations that total at least 100 nights
  • Maintained a 90% response rate or higher
  • Maintained a 1% cancellation rate (1 cancellation per 100 reservations) or lower, with exceptions made for those that fall under our Extenuating Circumstances policy
  • Maintained a 4.8 overall rating (based on the date the guest left a review, not the date they checked out, over the past 365 days)
Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký